Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri

16
süpematant solüsyon daha sonra 0.22 m por çaplı membran filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Hazırlanan ekstraktlar vida kapaklı cam tüplere konularak denemelerde kullanılmak amacıyla buzdolabında +4 C’de muhafaza edilmiştir (TÜRKÜSAY ve ONOGUR, 1998).
3.2.3. Bitki Uçucu Yağların Fungal Gelişim Üzerine Etkinlikleri
3.2.3.1. Bitki Uçucu Yağların Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların değme etkisini araştırmak için, agar seyreltme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde 1 ml su içerisinde uçucu yağların farklı konsantrasyonları (O, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25 .6 ve 51.2 g/ml), %0,1 Tween 20 ve 5 l etanol yardımıyla süspansiyon haline getirilerek 45C civarındaki PDA ortamına katılaşmadan önce karıştırılmış ve 9 cm çapındaki petri kaplarına dökülmüştür. Daha sonra katılaşan PDA ortamına fungus kültürlerinden 1O mm çapındaki mantar delici ile alınan diskler miselli yüzü besi ortamına değecek şekilde ters çevrilerek petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının boşlukları parafılm ile kapatılarak 25 C’de 5 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama yağ eklemesi yapılmamıştır. Kontrol petrilerinde fungus gelişiminin tamamlanmasıyla (5 gün), ortam yüzeyindeki fungus kolonilerinin çapları ölçülerek uçucu yağların etkinliği ortaya
konulmuştur.
Uçucu yağların değme etkisinin fungusidal ve fungistatik etkilerinin belirlenmesi için değme etki denemesi sonunda koloni çapları ölçüldükten sonra misel gelişimi göstermeyen fungus diskleri uçucu yağlardan ari yeni PDA ortamına alınarak tekrar 7 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda tekrar misel gelişiminin görülmediği konsantrasyonlarda uçucu yağ etkisinin fungusidal olduğu, misel gelişiminin görüldüğü konsantrasyonlarda ise etkinin fungistatik olduğu
belirlenmiştir.26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turunçgillerde hasat sonrası patojenlere karşı bazı bitki uçucu yağlarının antifungal etkinliği - Sayfa 24
24 yüzeyi besi ortamına temas edecek şekilde petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının etrafı parafilm ile kapatılarak 25 oC’de inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama yağ eklemesi yapılmamıştır. Değerlendirmeler kontrol petrilerinde fungusun petrileri tamamen kaplaması beklenmeden ortam yüzeyindeki fungus kolonilerinin çapları ölçülerek yapılmıştır. 3.2.3.2 Misel G...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etkilerinin
yağların
uçucu
bitki
etki
petri


26. SAYFA ICERIGI

16
süpematant solüsyon daha sonra 0.22 m por çaplı membran filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Hazırlanan ekstraktlar vida kapaklı cam tüplere konularak denemelerde kullanılmak amacıyla buzdolabında +4 C’de muhafaza edilmiştir (TÜRKÜSAY ve ONOGUR, 1998).
3.2.3. Bitki Uçucu Yağların Fungal Gelişim Üzerine Etkinlikleri
3.2.3.1. Bitki Uçucu Yağların Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların değme etkisini araştırmak için, agar seyreltme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde 1 ml su içerisinde uçucu yağların farklı konsantrasyonları (O, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25 .6 ve 51.2 g/ml), %0,1 Tween 20 ve 5 l etanol yardımıyla süspansiyon haline getirilerek 45C civarındaki PDA ortamına katılaşmadan önce karıştırılmış ve 9 cm çapındaki petri kaplarına dökülmüştür. Daha sonra katılaşan PDA ortamına fungus kültürlerinden 1O mm çapındaki mantar delici ile alınan diskler miselli yüzü besi ortamına değecek şekilde ters çevrilerek petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının boşlukları parafılm ile kapatılarak 25 C’de 5 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama yağ eklemesi yapılmamıştır. Kontrol petrilerinde fungus gelişiminin tamamlanmasıyla (5 gün), ortam yüzeyindeki fungus kolonilerinin çapları ölçülerek uçucu yağların etkinliği ortaya
konulmuştur.
Uçucu yağların değme etkisinin fungusidal ve fungistatik etkilerinin belirlenmesi için değme etki denemesi sonunda koloni çapları ölçüldükten sonra misel gelişimi göstermeyen fungus diskleri uçucu yağlardan ari yeni PDA ortamına alınarak tekrar 7 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda tekrar misel gelişiminin görülmediği konsantrasyonlarda uçucu yağ etkisinin fungusidal olduğu, misel gelişiminin görüldüğü konsantrasyonlarda ise etkinin fungistatik olduğu
belirlenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php