Doppler USG incelemede anormal ölçümler saptanan gebelerin kordon kanındaki CD33 ve eritropoetin değerlerinin normal gebelerle karşılaştırılmasıT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
DOPPLER USG İNCELEMEDE ANORMAL ÖLÇÜMLER SAPTANAN GEBELERİN KORDON KANINDAKİ CD33 VE ERİTROPOETİN DEĞERLERİNİN NORMAL GEBELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr.Ali Gökhan BOLLUK UZMANLIK TEZİ
Prof. Dr. Mansur KAMACI TEZ DANIŞMANI
VAN- 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gebelerde demir suplemantasyonunun annenin hematolojik parametreleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri üzerine etkisi - Sayfa 3
ÖZET Yüksek Lisans Tezi GEBELERDE DEMİR SUPLEMANTASYONUNUN ANNENİN HEMATOLOJİK PARAMETRELERİ ile YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ MEMNUNE KAHVECİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç.Dr.Yetkin ÖZER MAYIS 2006 , 49 Sayfa. Anemi saptanmayan gebelerde demir tedavisi tartışmalıdır. Demir kullanmayan gebelerd...
Kayseri il merkezindeki adölesan gebelerin yaşam kalitesinin 20-29 yaş grubu gebelerle karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYSERİ İL MERKEZİNDEKİ ADÖLESAN GEBELERİN YAŞAM KALİTESİNİN 20-29 YAŞ GRUBU GEBELERLE KARŞILAŞTIRILMASI Tezi Hazırlayan Semiha KAHRAMAN Tezi Yöneten Prof. Dr. Osman GÜNAY Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ocak 2009 KAYSERİ ...
Kayseri il merkezindeki adölesan gebelerin yaşam kalitesinin 20-29 yaş grubu gebelerle karşılaştırılması - Sayfa 2
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYSERİ İL MERKEZİNDEKİ ADÖLESAN GEBELERİN YAŞAM KALİTESİNİN 20-29 YAŞ GRUBU GEBELERLE KARŞILAŞTIRILMASI Tezi Hazırlayan Semiha KAHRAMAN Tezi Yöneten Prof. Dr. Osman GÜNAY Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ocak 2009 KAYSERİ ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
dalı
anabilim
üniversitesi
gebelerin
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
DOPPLER USG İNCELEMEDE ANORMAL ÖLÇÜMLER SAPTANAN GEBELERİN KORDON KANINDAKİ CD33 VE ERİTROPOETİN DEĞERLERİNİN NORMAL GEBELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr.Ali Gökhan BOLLUK UZMANLIK TEZİ
Prof. Dr. Mansur KAMACI TEZ DANIŞMANI
VAN- 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php