Dördüncü mertebeden bazı rasyonel fark denklemlerinin çözümlerinin kararlılığı, periyodikliği ve sınırlılığı üzerine

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DÖRDÜNCÜ MERTEBEDEN BAZI RASYONEL FARK DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİNİN
KARARLILIĞI, PERİYODİKLİĞİ ve SINIRLILIĞI ÜZERİNE

Yüksek Matematikçi Meseret Tuba GÜLPINAR
FBE Matematik Anabilim Dalı Matematik Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 11 Ocak 2010 : Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Fatih Üniversitesi) : Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi) : Prof. Dr. Müfit GİRESUNLU (İstanbul Üniversitesi) : Prof. Dr. Fatma TİRYAKİ (Yıldız Teknik Üniversitesi) : Prof. Dr. Emanullah HIZEL (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eliptik-parabolik diferensiyel denklemlerin lokal olmayan sınır değer problemleri için fark şemaları - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELİPTİK-PARABOLİK DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERİ İÇİN FARK ŞEMALARI Okan GERÇEK FBE Matematik Anabilimdalı Matematik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi: 17.06.2010 Tez Danışmanları : Prof. Dr. Ziya SOYUÇOK (Yıldız T.Ü.) : Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV (Fatih Ü.) Jüri Üyeler...
Belirsiz bir kontrol fonksiyonlu parabolik ters problemlerin sayısal çözümü - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BELİRSİZ BİR KONTROL FONKSİYONLU PARABOLİK TERS PROBLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ Abdullah Said ERDOĞAN FBE Matematik Anabilim Dalı Matematik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi: 17.06.2010 Tez Danışmanları : Prof. Dr. Ayşe KARA (Yıldız T.Ü.) Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV (Fatih Ü.) Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ziy...
İki seviyeli stokastik taşıma problemlerine çözüm önerileri - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ SEVİYELİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hande GÜNAY AKDEMİR tarafından hazırlanan tez çalışması 09.08.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. Dr. Fatma TİRYAKİ Yıldız Teknik Üni...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
istanbul
prof
üyeleri
jüri
tezi


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DÖRDÜNCÜ MERTEBEDEN BAZI RASYONEL FARK DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİNİN
KARARLILIĞI, PERİYODİKLİĞİ ve SINIRLILIĞI ÜZERİNE

Yüksek Matematikçi Meseret Tuba GÜLPINAR
FBE Matematik Anabilim Dalı Matematik Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 11 Ocak 2010 : Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Fatih Üniversitesi) : Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi) : Prof. Dr. Müfit GİRESUNLU (İstanbul Üniversitesi) : Prof. Dr. Fatma TİRYAKİ (Yıldız Teknik Üniversitesi) : Prof. Dr. Emanullah HIZEL (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php