Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
13

Tanım 3.1. E hareketli düzleminin E sabit düzlemine göre hareketi B = E / E ile
r gösterilmek üzere B hareketinin dönme açısı, u öteleme vektörünün u1,u2

bileşenleri

u1 = u1 (t)

, u2 = u2 (t ) , = (t)

şeklinde reel bir t reel parametresinin fonksiyonları iseler B = E / E hareketine bir-

parametreli düzlemsel hareket denir. Buradaki t parametresi genel olarak zaman

olarak alınır. uuur r 00 = u vektörü hareketli koordinat sisteminde
uuur r 00 = u = u1e1 + u2e2

(1)

şeklinde ifade edilir.

Bir an için her iki koordinat sistemini , 0 ve 0 sıfır noktaları çakışacak şekilde(şekil 2

ur uur

uur uur

)kaydırılmış olarak düşünürsek, e1 ve e2 vektörleri e1 ve e2 doğrultularındaki

bileşenlerine ayırt edilir. Yani

ur uur

uur

e1 = e1.cos + e2.sin

uur uuur

uur

e2

=

e1 . si n

+

e

2

.c

os

(2)

uur uur e2 e2 ur
e1

0 = 0

ur e1

Ş ekil 2 . Vektör Bileşenleri

(2) yi (1) de yerine yazarsak

ur uur = e1u1 + e2u221. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

13

Tanım 3.1. E hareketli düzleminin E sabit düzlemine göre hareketi B = E / E ile
r gösterilmek üzere B hareketinin dönme açısı, u öteleme vektörünün u1,u2

bileşenleri

u1 = u1 (t)

, u2 = u2 (t ) , = (t)

şeklinde reel bir t reel parametresinin fonksiyonları iseler B = E / E hareketine bir-

parametreli düzlemsel hareket denir. Buradaki t parametresi genel olarak zaman

olarak alınır. uuur r 00 = u vektörü hareketli koordinat sisteminde
uuur r 00 = u = u1e1 + u2e2

(1)

şeklinde ifade edilir.

Bir an için her iki koordinat sistemini , 0 ve 0 sıfır noktaları çakışacak şekilde(şekil 2

ur uur

uur uur

)kaydırılmış olarak düşünürsek, e1 ve e2 vektörleri e1 ve e2 doğrultularındaki

bileşenlerine ayırt edilir. Yani

ur uur

uur

e1 = e1.cos + e2.sin

uur uuur

uur

e2

=

e1 . si n

+

e

2

.c

os

(2)

uur uur e2 e2 ur
e1

0 = 0

ur e1

Ş ekil 2 . Vektör Bileşenleri

(2) yi (1) de yerine yazarsak

ur uur = e1u1 + e2u2

İlgili Kaynaklarsingle.php