Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
19

0 olduğuna göre bu lineer denklem sisteminin her zaman tek çözümü vardır.

Böylece çözümlere P1 ve P2 dersek

P1

= u1

+

u2

=

u1

+

du2 d

(11)

P2

=

u2

u1

=

u2

du1 d

bulunur. uuur ur ur uur
Tanım 3.3. OP = P = e1 p1 + e2 p2

yer vektörlerine karşılık gelen P = (P1, P2 ) noktasına B hareketinin t anındaki pol

noktası denir.

Teorem 3.4.1. Açısal hızı sıfır olmayan bir harekette, her t anında, sürüklenme hızı sıfır

olan yani her iki düzlemde sükunette kalan bir tek nokta (pol noktası) vardır. Her t anına

bir pol noktası ait olacağından B hareketi esnasında P noktası her iki E ve E

düzleminde muhtelif konumlar alır. P noktasının hareketli E – düzlemindeki geometrik

yeri genel olarak bir eğridir. Bu eğriye B hareketli pol eğrisi denir.ve (P) ile gösterilir.P noktasının E -düzlemindeki geometrik yerine ise sabit pol eğrisi denir.ve

( P ) ile gösterilir.
uur P dönme polü yardımı ile herhangi bir X noktasının Vf sürüklenme hızını başka

şekilde de yazabiliriz. Bunun için (11) den

, u1 = (u2 p2 ) u2 = (u1 p1 )

ifadelerini hesaplar (9) da yerine yazarsak

uur ur

uur

Vf = (e1 (x2 p2 ) + e2 (x1 p1 ))

(12)

elde ederiz.27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


27. SAYFA ICERIGI

19

0 olduğuna göre bu lineer denklem sisteminin her zaman tek çözümü vardır.

Böylece çözümlere P1 ve P2 dersek

P1

= u1

+

u2

=

u1

+

du2 d

(11)

P2

=

u2

u1

=

u2

du1 d

bulunur. uuur ur ur uur
Tanım 3.3. OP = P = e1 p1 + e2 p2

yer vektörlerine karşılık gelen P = (P1, P2 ) noktasına B hareketinin t anındaki pol

noktası denir.

Teorem 3.4.1. Açısal hızı sıfır olmayan bir harekette, her t anında, sürüklenme hızı sıfır

olan yani her iki düzlemde sükunette kalan bir tek nokta (pol noktası) vardır. Her t anına

bir pol noktası ait olacağından B hareketi esnasında P noktası her iki E ve E

düzleminde muhtelif konumlar alır. P noktasının hareketli E – düzlemindeki geometrik

yeri genel olarak bir eğridir. Bu eğriye B hareketli pol eğrisi denir.ve (P) ile gösterilir.P noktasının E -düzlemindeki geometrik yerine ise sabit pol eğrisi denir.ve

( P ) ile gösterilir.
uur P dönme polü yardımı ile herhangi bir X noktasının Vf sürüklenme hızını başka

şekilde de yazabiliriz. Bunun için (11) den

, u1 = (u2 p2 ) u2 = (u1 p1 )

ifadelerini hesaplar (9) da yerine yazarsak

uur ur

uur

Vf = (e1 (x2 p2 ) + e2 (x1 p1 ))

(12)

elde ederiz.

İlgili Kaynaklarsingle.php