Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
22

elde edilir. Burada

uur ba = va = bf + bc + br

uur bf

=

ur e1

p

2

.

( x1

2
p1 )

( x2

.

p2

)

+

uur e2

p1 .

( x2

2
p2 )

( x1

.

p2

)

(14)

{ }uur ur uur
bc = 2. e1 .x2 + e2. x1

(15)

uur dır. Burada bf , X noktasının sürüklenme ivme vektörünü yani X noktası E –

düzleminin sabit bir noktası olduğuna göre, X noktasının E -düzlemine karşın

ivmesini ifade eder. Gerçekten bu takdirde x1 ve x2 sayıları sabit ve

. . . .
x1, x2 , x1 , x2 türevleri sıfır olur. O halde sürüklenme ivmesini şöyle ifade edebiliriz.

Tanım 4.1.Bir X noktası, hareketli düzlemin bir noktası imiş gibi dikkate alınırsa , X

noktasının sürüklenme ivmesi bu noktanın ivmesi olur. Teorem 4.1. İki hareketin terkibinde bir noktanın mutlak ivme vektörü, sürüklenme

vektörü ile Coriolis-ivme vektörü ve relatif ivme vektörünün toplamına eşittir.

uur ba = bf + bc + br

(16)

(8) ve (15) den şunu elde ederiz. uur uur
1)bc Coriolis-ivmesi vr relatif hıza diktir.

Bundan başka (15) den şunu görürüz. 2) E -düzleminde sabit olmayan bir X noktasının Coriolis-ivmesi ancak ve ancak

0 dır. Yani B hareketi bir kaymaya (ötelenmeye) başadığı zaman t nin

bütün değerleri için sıfır olur. Bu takdirde (9) ve (10) dan dolayı

uur uur uur ur uur va = vf + vr = e1( u1 + x1 ) + e2 (u2 + x2 ) dır. Buradan türev alırsak,30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

22

elde edilir. Burada

uur ba = va = bf + bc + br

uur bf

=

ur e1

p

2

.

( x1

2
p1 )

( x2

.

p2

)

+

uur e2

p1 .

( x2

2
p2 )

( x1

.

p2

)

(14)

{ }uur ur uur
bc = 2. e1 .x2 + e2. x1

(15)

uur dır. Burada bf , X noktasının sürüklenme ivme vektörünü yani X noktası E –

düzleminin sabit bir noktası olduğuna göre, X noktasının E -düzlemine karşın

ivmesini ifade eder. Gerçekten bu takdirde x1 ve x2 sayıları sabit ve

. . . .
x1, x2 , x1 , x2 türevleri sıfır olur. O halde sürüklenme ivmesini şöyle ifade edebiliriz.

Tanım 4.1.Bir X noktası, hareketli düzlemin bir noktası imiş gibi dikkate alınırsa , X

noktasının sürüklenme ivmesi bu noktanın ivmesi olur. Teorem 4.1. İki hareketin terkibinde bir noktanın mutlak ivme vektörü, sürüklenme

vektörü ile Coriolis-ivme vektörü ve relatif ivme vektörünün toplamına eşittir.

uur ba = bf + bc + br

(16)

(8) ve (15) den şunu elde ederiz. uur uur
1)bc Coriolis-ivmesi vr relatif hıza diktir.

Bundan başka (15) den şunu görürüz. 2) E -düzleminde sabit olmayan bir X noktasının Coriolis-ivmesi ancak ve ancak

0 dır. Yani B hareketi bir kaymaya (ötelenmeye) başadığı zaman t nin

bütün değerleri için sıfır olur. Bu takdirde (9) ve (10) dan dolayı

uur uur uur ur uur va = vf + vr = e1( u1 + x1 ) + e2 (u2 + x2 ) dır. Buradan türev alırsak,

İlgili Kaynaklarsingle.php