Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
23
uur uur uur ur . . uur . . ba = va = bf + br = e1 ( u1 + x1 ) + e2 ( u2 + x2 ) elde edilir. Demek ki ancak bir kayma hareketi halinde ivmeler hızlar gibi düşünülür. Şimdi genel bir B hareketinde ,t zamanında, sürüklenme ivmesi sıfır olan noktaları uur araştıralım.bf = 0 kabul edersek şunlar elde edilir.

2 .
(x1 p1) + (x2 p2 ) = p2
. 2
(x1 p1) (x2 p2 ) = p1

0 ise, (x1 p1) ve (x2 p2 ) büyüklüklerine göre homojen olmayan, çizgel denklem sisteminin determinantı işaretinden dolayı şuna eşittir.
4 2
= + 0 Buna göre yukarıdaki denklem sistemi çözülebilir.

Demek ki; 0 ise sürüklenme ivmesi sıfır olan bir tek nokta vardır. Bu noktaya ivme polü denir. İvme polünün koordinatları

2 .

x1

=

p1

+

(

p2

4

+ p1 )
. 2

,

( + )

2 .

x2

=

p2

(

p1
4

+ p2 )
. 2

( + )

dır. İvme polü ve ivme vektörlerinin öteki terimlerini daha sonra kompleks sayıları
kullanarak ,basit şekilde elde edeceğiz 4.2. Hareketli Koordinat S istemi
Kinematikte E – ve E -düzlemlerinin tamamen aynıdır. Fakat bir-parametreli bir B
hareketin açıklarken şimdiye kadar simetrik olarak hareketini incelemedik. E ur uur
düzleminin {0;e1 ;e2 } koordinat sistemini imtiyazlı olarak kabul ettik ve her şeyi ona ur uur
bağlı olarak yaptık. Tersine olarak açıklamalarımızı sabit {0;e1;e2} koordinat sistemi
üzerinde yapmış olsaydık, benzer formülleri bulur ve aynı şekilde tek taraflı ilerlemiş
olurduk. Biz şimdi hareketlerimizi tamamen simetrik bir tarzda incelemek ve E – ve E –31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

23
uur uur uur ur . . uur . . ba = va = bf + br = e1 ( u1 + x1 ) + e2 ( u2 + x2 ) elde edilir. Demek ki ancak bir kayma hareketi halinde ivmeler hızlar gibi düşünülür. Şimdi genel bir B hareketinde ,t zamanında, sürüklenme ivmesi sıfır olan noktaları uur araştıralım.bf = 0 kabul edersek şunlar elde edilir.

2 .
(x1 p1) + (x2 p2 ) = p2
. 2
(x1 p1) (x2 p2 ) = p1

0 ise, (x1 p1) ve (x2 p2 ) büyüklüklerine göre homojen olmayan, çizgel denklem sisteminin determinantı işaretinden dolayı şuna eşittir.
4 2
= + 0 Buna göre yukarıdaki denklem sistemi çözülebilir.

Demek ki; 0 ise sürüklenme ivmesi sıfır olan bir tek nokta vardır. Bu noktaya ivme polü denir. İvme polünün koordinatları

2 .

x1

=

p1

+

(

p2

4

+ p1 )
. 2

,

( + )

2 .

x2

=

p2

(

p1
4

+ p2 )
. 2

( + )

dır. İvme polü ve ivme vektörlerinin öteki terimlerini daha sonra kompleks sayıları
kullanarak ,basit şekilde elde edeceğiz 4.2. Hareketli Koordinat S istemi
Kinematikte E – ve E -düzlemlerinin tamamen aynıdır. Fakat bir-parametreli bir B
hareketin açıklarken şimdiye kadar simetrik olarak hareketini incelemedik. E ur uur
düzleminin {0;e1 ;e2 } koordinat sistemini imtiyazlı olarak kabul ettik ve her şeyi ona ur uur
bağlı olarak yaptık. Tersine olarak açıklamalarımızı sabit {0;e1;e2} koordinat sistemi
üzerinde yapmış olsaydık, benzer formülleri bulur ve aynı şekilde tek taraflı ilerlemiş
olurduk. Biz şimdi hareketlerimizi tamamen simetrik bir tarzda incelemek ve E – ve E –

İlgili Kaynaklarsingle.php