Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
25

Burada
dür. Kısalığı açısından,

uuuur O B

=

br

=

uur a1b1

+

uur a2b2

d = , d = ; db1 b2 d = 1 , db2 b1d = 2

db1 b2d = 1 ,

db2

b1

d

=

2

yazılır. B noktasının E -ne karşın değişimini de kısaca r ur
db = db

şeklinde

y

azacağız

.

j

,

j

,

,

büy üklükleri,

burada bir-parametreli harekete ait,

PFAFF formları denilen, t ye göre lineer diferensiyel formlardır. Yani integral altında

f (t) = dt formundaki ifadelerdir. Bu yazış tarzı kolaylığı açısından ilk önce iki-

parametreli hareketlerde görülür.

Böylece, E -nin E -ne göre olan B hareketimiz her iki denklem sistemi yardımıyla

yani A nın E -ne karşın hareketini

uuur uur da1 = a2 .

uuur uur , da2 = a1.

ur uur uur db = a11 + a22

(17)

türev denklemleri ile yazarız. A nın E -ne karşın hareketini

uur uur da1 = a2 .

uur uur , da2 = a1 .

uur uur uur db = a11 + a22

(18)

türev denklemleri vasıtası ile verilmiş olur.33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


33. SAYFA ICERIGI

25

Burada
dür. Kısalığı açısından,

uuuur O B

=

br

=

uur a1b1

+

uur a2b2

d = , d = ; db1 b2 d = 1 , db2 b1d = 2

db1 b2d = 1 ,

db2

b1

d

=

2

yazılır. B noktasının E -ne karşın değişimini de kısaca r ur
db = db

şeklinde

y

azacağız

.

j

,

j

,

,

büy üklükleri,

burada bir-parametreli harekete ait,

PFAFF formları denilen, t ye göre lineer diferensiyel formlardır. Yani integral altında

f (t) = dt formundaki ifadelerdir. Bu yazış tarzı kolaylığı açısından ilk önce iki-

parametreli hareketlerde görülür.

Böylece, E -nin E -ne göre olan B hareketimiz her iki denklem sistemi yardımıyla

yani A nın E -ne karşın hareketini

uuur uur da1 = a2 .

uuur uur , da2 = a1.

ur uur uur db = a11 + a22

(17)

türev denklemleri ile yazarız. A nın E -ne karşın hareketini

uur uur da1 = a2 .

uur uur , da2 = a1 .

uur uur uur db = a11 + a22

(18)

türev denklemleri vasıtası ile verilmiş olur.

İlgili Kaynaklarsingle.php