Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
27

d x1

=

1

+

x2.

d x2

=

2

x1.

(22)

denklemlerine götürür.

uur r X noktası E -de sabit tutulduğu zaman Vf = d f x : dt sürükleme hızı X in E -ne

r göre d f x değişimine tekabül eder. O halde (20) deki şartlar (21) de yerine konulursa

r uur

uur

d f x = a1{(1 1) x2 ( ) + a2{( 2 2 ) x1 ( )}

elde edilir. (19), (21) ve (23) formüllerinden ise doğrudan doğruya rr
dx = d f x + dx

elde edilir. Bu suretle de hızların terkibine dair olan Teorem3.3.1. ve (10) formülünü

yeniden elde etmiş oluruz. P dönme polü,

uuur uur uur BP = a1 p1 + a2 p2

olmak üzere, sürüklenme hızının sıfır olması ; mutlak ve relatif hızların eşit olması ile

açıklanmıştı.

uur d f x = 0 dan

(1 1) x2 ( ) = 0

( 2 2 ) + x1 ( ) = 0

dır. Bunları çözersek

(1 1) x2 ( ) = 0

(1 1) =

x2 ( )

x2

=

p2

= 1 1

(24)

( 2 2 ) + x1 ( ) = 0

( 2

2 ) = x1( )

x1

=

p1

= 2 2

Biz şimdi bir g doğrusunun E -hareketli düzleminde sabit olma şartlarını elde etmek

istiyoruz. g doğrusu izafe sisteminde

x1 cos + x2 sin = h35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


35. SAYFA ICERIGI

27

d x1

=

1

+

x2.

d x2

=

2

x1.

(22)

denklemlerine götürür.

uur r X noktası E -de sabit tutulduğu zaman Vf = d f x : dt sürükleme hızı X in E -ne

r göre d f x değişimine tekabül eder. O halde (20) deki şartlar (21) de yerine konulursa

r uur

uur

d f x = a1{(1 1) x2 ( ) + a2{( 2 2 ) x1 ( )}

elde edilir. (19), (21) ve (23) formüllerinden ise doğrudan doğruya rr
dx = d f x + dx

elde edilir. Bu suretle de hızların terkibine dair olan Teorem3.3.1. ve (10) formülünü

yeniden elde etmiş oluruz. P dönme polü,

uuur uur uur BP = a1 p1 + a2 p2

olmak üzere, sürüklenme hızının sıfır olması ; mutlak ve relatif hızların eşit olması ile

açıklanmıştı.

uur d f x = 0 dan

(1 1) x2 ( ) = 0

( 2 2 ) + x1 ( ) = 0

dır. Bunları çözersek

(1 1) x2 ( ) = 0

(1 1) =

x2 ( )

x2

=

p2

= 1 1

(24)

( 2 2 ) + x1 ( ) = 0

( 2

2 ) = x1( )

x1

=

p1

= 2 2

Biz şimdi bir g doğrusunun E -hareketli düzleminde sabit olma şartlarını elde etmek

istiyoruz. g doğrusu izafe sisteminde

x1 cos + x2 sin = h

İlgili Kaynaklarsingle.php