Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
P ani dönme polü için,

30

P1

=

+u1

+

du2 d

,

P2

=

+u 2

+

du1 d

(25)

koordinatlarını bulmuştuk. X noktasının E ye göre dx değişimi dönme açısının

d değişimine aittir. Bu değişim X noktasının sürüklenme hızına tekabül eder.

ur uur dx = {e1(x2 p2 ) + e2 (x1 p1 )}d

(26)

Böylece açıklanan B hareketine, bütün t değerleri için

u j (t + T ) = u j (t) ,

( j =1,2)

(27)

(t + T ) = (t) + 2 v

(28)

bağıntıları sağlanır. Buradan şu tanım verilebilir.

Tanım 5.1. u1,u2 ve bir t R parametresinin kafi derecede türetilebilen

fonksiyonları olmak üzere

u1 = u1 (t),

u2 = u2 (t ),

= (t),

fonksiyonları aynı t0 t t1 aralığında tarif edilmiş olsun. Ayrıca

u j = (t + T ), j = 1, 2

(t + T ) = (t) + 2. .

bağıntıları sağlanacak şekilde T > 0 en küçük sayı ise, B hareketinin T peryodlu ve dönme sayılı 1-parametreli kapalı düzlemsel hareketi denir. Burada v bir tam sayıdır. E ye göre E düzlemin ilk durumuna gelinceye kadar (T zamanında o halde) kaç tam devir yaptığını gösterir. v dönme sayısı dolayısıyla E düzleminin T periyodu içinde etrafında döndüğü 2 v tam dönme açısına karşılık gelir. E düzleminde tespit edilmiş bir X noktası şimdi kapalı bir yörünge çizer. E düzleminin doğru veya eğrilerinin zarf yörüngeleri E de kapalı eğriler olacaktır. 5.2. Kapalı Bir Hareketin Yörünge Alanı38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


38. SAYFA ICERIGI

P ani dönme polü için,

30

P1

=

+u1

+

du2 d

,

P2

=

+u 2

+

du1 d

(25)

koordinatlarını bulmuştuk. X noktasının E ye göre dx değişimi dönme açısının

d değişimine aittir. Bu değişim X noktasının sürüklenme hızına tekabül eder.

ur uur dx = {e1(x2 p2 ) + e2 (x1 p1 )}d

(26)

Böylece açıklanan B hareketine, bütün t değerleri için

u j (t + T ) = u j (t) ,

( j =1,2)

(27)

(t + T ) = (t) + 2 v

(28)

bağıntıları sağlanır. Buradan şu tanım verilebilir.

Tanım 5.1. u1,u2 ve bir t R parametresinin kafi derecede türetilebilen

fonksiyonları olmak üzere

u1 = u1 (t),

u2 = u2 (t ),

= (t),

fonksiyonları aynı t0 t t1 aralığında tarif edilmiş olsun. Ayrıca

u j = (t + T ), j = 1, 2

(t + T ) = (t) + 2. .

bağıntıları sağlanacak şekilde T > 0 en küçük sayı ise, B hareketinin T peryodlu ve dönme sayılı 1-parametreli kapalı düzlemsel hareketi denir. Burada v bir tam sayıdır. E ye göre E düzlemin ilk durumuna gelinceye kadar (T zamanında o halde) kaç tam devir yaptığını gösterir. v dönme sayısı dolayısıyla E düzleminin T periyodu içinde etrafında döndüğü 2 v tam dönme açısına karşılık gelir. E düzleminde tespit edilmiş bir X noktası şimdi kapalı bir yörünge çizer. E düzleminin doğru veya eğrilerinin zarf yörüngeleri E de kapalı eğriler olacaktır. 5.2. Kapalı Bir Hareketin Yörünge Alanı

İlgili Kaynaklarsingle.php