Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
36

sırasıyla a ve a.d olan bir dikdörtgen belirtirler. Parantezli sembolde her iki
vektörün belirttiği paralelkenarın alanını gösterir. Dolayısıyla dikdörtgen alanı, ur uur ur
< x p,d x >= a2.d

dir. Daima

ur uur ur
< x p,d x >= a2.d

bağıntısı vardır.

Böylece (36)dan yörünge yüzeyinin aşağıdaki gösterimi elde edilir.

fx

=

f

p

fp

+

1 2

a2 .d

(37)

Bu ikinci formülde genel itibariyle STEİNERe dayanır ve E – ve E -düzlemlerinde

koordinat eksenlerinde seçiminden bağımsızlığı ifade eder.(37) da

xj

ve

x

j

koordinatları mevcut değildir.(37)nin en son integrali ,yalnız (p) ile ilgili büyüklükler

bulunduğu için ,(p) hareketi pol eğrisine teşmil edilmiştir. a büyüklüğü her defaya özgü

p polünün E -de sabit X noktasından uzaklığını ifade eder. Nihayet d dönme açısı,

yani (p) nin evvelce göz önüne alınmış kitle örtülmesidir.

a2.d

İntegrali o halde (p)nin X noktası etrafındaki kutupsal atalet momenti olarak da isimlendirilebilir.

uuur dx
x=x ( p ) ( p )
p
Ş ekil 4 . Kutupsal Atalet M omenti44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


44. SAYFA ICERIGI

36

sırasıyla a ve a.d olan bir dikdörtgen belirtirler. Parantezli sembolde her iki
vektörün belirttiği paralelkenarın alanını gösterir. Dolayısıyla dikdörtgen alanı, ur uur ur
< x p,d x >= a2.d

dir. Daima

ur uur ur
< x p,d x >= a2.d

bağıntısı vardır.

Böylece (36)dan yörünge yüzeyinin aşağıdaki gösterimi elde edilir.

fx

=

f

p

fp

+

1 2

a2 .d

(37)

Bu ikinci formülde genel itibariyle STEİNERe dayanır ve E – ve E -düzlemlerinde

koordinat eksenlerinde seçiminden bağımsızlığı ifade eder.(37) da

xj

ve

x

j

koordinatları mevcut değildir.(37)nin en son integrali ,yalnız (p) ile ilgili büyüklükler

bulunduğu için ,(p) hareketi pol eğrisine teşmil edilmiştir. a büyüklüğü her defaya özgü

p polünün E -de sabit X noktasından uzaklığını ifade eder. Nihayet d dönme açısı,

yani (p) nin evvelce göz önüne alınmış kitle örtülmesidir.

a2.d

İntegrali o halde (p)nin X noktası etrafındaki kutupsal atalet momenti olarak da isimlendirilebilir.

uuur dx
x=x ( p ) ( p )
p
Ş ekil 4 . Kutupsal Atalet M omenti

İlgili Kaynaklarsingle.php