Düzlemsel kinematikte 1-parametreli hareketler için
iii DÜZLEMS EL KİNEMATİKTE 1-PARAMETRELİ HARAKETLER İÇİN
HOLDİTCH TEOREMİ Amine YILMAZ
Erciyes Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2009
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
ÖZET Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezle ilgili temel kavramlar verildi. İkinci bölümde Öklid uzayının izometrileri ve hareketler üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde düzlemsel bir hareketin genel tanımı verildi ve türev denklemleri hesap landı. Dördüncü bölümde düzlemsel hareketin hızları ve ivmeleri hesaplandı. Beşinci bölümde 1-parametreli kapalı hareket tanımlandı. Ayrıca Steiner formülü hesaplandı ve bazı geometik sonuçlar elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Öklid uzayı, Steiner formülü, 1-parametreli kapalı hareket5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

iii DÜZLEMS EL KİNEMATİKTE 1-PARAMETRELİ HARAKETLER İÇİN
HOLDİTCH TEOREMİ Amine YILMAZ
Erciyes Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2009
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
ÖZET Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezle ilgili temel kavramlar verildi. İkinci bölümde Öklid uzayının izometrileri ve hareketler üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde düzlemsel bir hareketin genel tanımı verildi ve türev denklemleri hesap landı. Dördüncü bölümde düzlemsel hareketin hızları ve ivmeleri hesaplandı. Beşinci bölümde 1-parametreli kapalı hareket tanımlandı. Ayrıca Steiner formülü hesaplandı ve bazı geometik sonuçlar elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Öklid uzayı, Steiner formülü, 1-parametreli kapalı hareket

İlgili Kaynaklarsingle.php