T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
E-OKUL UYGULAMASININ BAŞARISINA YÖNELİK İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Hazırlayan Hakan Akar
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Prof. Dr. Mehmet Arslan
Tokat 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ortaöğretim okullarındaki öğretmenlerin etkili okul algıları (Kayseri ili örneği) - Sayfa 92
78 Koparan, E. (2005). Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya. Polat, A. (2008). Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stilleri ve Öğretmenerin Stres Düzeyi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstit...
Ortaöğretim okullarındaki öğretmenlerin etkili okul algıları (Kayseri ili örneği) - Sayfa 91
77 Enstitüsü Dergisi, 21, 269-283. Çelikten, M., M, Şanal ve Y, Yeni. (2005). “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237. Çelikten, M. (2008). “Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Model Arayışları”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 189-195 Çifci, Ç. (2009). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Etkili Okul Müdür...
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen algılarına göre etkili okul müdürü özelliklerinin incelenmesi (İstanbul ili Üsküdar ilçesi örneği) - Sayfa 86
Şahin Dinçsoy, B. (2011). Ortaöğretim Okullarının Etkili Okul Olmasında Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rolleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Taylor, D. (2002). Şeffaf Lider (The Naked Leader). Çev: Selim Yeniçeri & Arlene Yeniçeri. Dinazor Yayınları. İstanbul. Tezcan, M. (2002). Postmodern ve Küresel Toplumda Eğitim. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
bilimler
enstitüsü
dalı
anabilim
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
E-OKUL UYGULAMASININ BAŞARISINA YÖNELİK İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Hazırlayan Hakan Akar
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Prof. Dr. Mehmet Arslan
Tokat 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php