TABLO LİSTESİ
Tablo 1: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların sosyodemografik özellikleri . 22 Tablo 2:Ufak gıda işletmelerinde çalışanlarının gıda zehirlenmesini önlemek için yaptıkları uygulamalar. 23 Tablo 3: Ufak gıda işletmelerinde çalışanlarının gıda hijyeni tutumları . 24 Tablo 4: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının yaş gruplarına göre dağılımı . 26 Tablo 5: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının cinsiyete göre dağılımı. 27 Tablo 6: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının mesleğe göre dağılımı. 29 Tablo 7: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının eğitime göre dağılımı. 31 Tablo 8: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının deneyime göre dağılımı. 32 Tablo 9: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyi . 33 Tablo 10: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin yaş gruplarına göre dağılımı . 35 Tablo 11: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin cinsiyete göre dağılımı. 37 Tablo 12: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin mesleğe göre dağılımı. 39
6066. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çeşme'de turistik konaklama işletmelerinde çalışanların AIDS konusunda bilgi düzeyleri ve tutumları - Sayfa 4
TABLOLARIN DiZiNi Sayfa T~blo 2.1. AIDS olguları ve HIV enfekte kişilerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 17 Tablo 5.1. Araştırma kapsamındaki konaklama işletmelerinin yıldız sayıları ile kadın erkek çalışan sayısına göre dağılımı 28 Tablo 5.2. Araştırmaya katılan konaklama işletmelerinin yıldız sayıları ve çalışanların cinsiyete göre dağılımı 28 Tablo 5.3....

66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışanların
gıda
hijyeni
işletmelerinde
uygulamalar
ufak


66. SAYFA ICERIGI

TABLO LİSTESİ
Tablo 1: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların sosyodemografik özellikleri . 22 Tablo 2:Ufak gıda işletmelerinde çalışanlarının gıda zehirlenmesini önlemek için yaptıkları uygulamalar. 23 Tablo 3: Ufak gıda işletmelerinde çalışanlarının gıda hijyeni tutumları . 24 Tablo 4: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının yaş gruplarına göre dağılımı . 26 Tablo 5: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının cinsiyete göre dağılımı. 27 Tablo 6: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının mesleğe göre dağılımı. 29 Tablo 7: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının eğitime göre dağılımı. 31 Tablo 8: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni tutumlarının deneyime göre dağılımı. 32 Tablo 9: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyi . 33 Tablo 10: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin yaş gruplarına göre dağılımı . 35 Tablo 11: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin cinsiyete göre dağılımı. 37 Tablo 12: Ufak gıda işletmelerinde çalışanların gıda hijyeni bilgi düzeyinin mesleğe göre dağılımı. 39
60

İlgili Kaynaklarsingle.php