Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi


SF-36 Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması
SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırılması: SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırmaları Tablo 24de görülmektedir.
a. SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş gruplarının karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2: 88,7, p<0,001). Kırk-44 yaş ile 45-49 yaş grupları arasında SF-36 fiziksel fonksiyon ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 50-54 yaş ve 55-59 yaş grupları arasında fiziksel fonksiyon puan ortalamaları açısından anlamlı fark vardı ve puan ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyi idi. Kırkbeş-49 yaş grubu kadınların fiziksel fonksiyon ortalamaları 50-54 yaş ve 55-59 yaş gruplarından anlamlı olarak farklı idi ve fiziksel fonksiyon alt ölçeği 45-49 yaş grubunda daha iyiydi. Elli-54 yaş ve 55-59 yaş grupları fiziksel fonksiyon alt ölçeği arasında anlamlı fark yoktu. b. SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği ile yaş gruplarının karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında yaş grupları ile SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2:19,5; p<0,001). Kırk-44 yaş, 45-49 yaş ile 50-54 yaş grupları arasında SF-36 fiziksel kısıtlılık ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 55-59 yaş grupları arasında fiziksel kısıtlılık alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı ve ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyiydi. Kırkbeş49 yaş grubu kadınların fiziksel kısıtlılık ortalamaları 50-54 yaş ve 55-59 yaş gruplarından anlamlı olarak farklıydı ve fiziksel kısıtlılık alt ölçeği 45-49 yaş grubunda daha yüksekti. Elli54 yaş ve 55-59 yaş gruplarının fiziksel kısıtlılık alt ölçekleri arasında anlamlı fark yoktu. c. Katılımcıların SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptanmadı (KruskalWallis 2: 1,4, p=0,696). d. Katılımcıların SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2: 24,9, p<0,001). Kırk-44 yaş ile 45-49 yaş grupları arasında SF-36 ağrı alt ölçeği ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 50-54 yaş ve 55-59 yaş grupları arasında ağrı alt ölçeği ortalamaları açısından anlamlı fark vardı ve ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyi idi. 5559. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fark
katılımcıların
anlamlı
ölçekleri
ölçeği
arasında


59. SAYFA ICERIGI

SF-36 Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması
SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırılması: SF-36 alt ölçekleri ile yaş değişkeninin karşılaştırmaları Tablo 24de görülmektedir.
a. SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş gruplarının karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2: 88,7, p<0,001). Kırk-44 yaş ile 45-49 yaş grupları arasında SF-36 fiziksel fonksiyon ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 50-54 yaş ve 55-59 yaş grupları arasında fiziksel fonksiyon puan ortalamaları açısından anlamlı fark vardı ve puan ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyi idi. Kırkbeş-49 yaş grubu kadınların fiziksel fonksiyon ortalamaları 50-54 yaş ve 55-59 yaş gruplarından anlamlı olarak farklı idi ve fiziksel fonksiyon alt ölçeği 45-49 yaş grubunda daha iyiydi. Elli-54 yaş ve 55-59 yaş grupları fiziksel fonksiyon alt ölçeği arasında anlamlı fark yoktu. b. SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği ile yaş gruplarının karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında yaş grupları ile SF-36 fiziksel kısıtlılık alt ölçeği arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2:19,5; p<0,001). Kırk-44 yaş, 45-49 yaş ile 50-54 yaş grupları arasında SF-36 fiziksel kısıtlılık ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 55-59 yaş grupları arasında fiziksel kısıtlılık alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı ve ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyiydi. Kırkbeş49 yaş grubu kadınların fiziksel kısıtlılık ortalamaları 50-54 yaş ve 55-59 yaş gruplarından anlamlı olarak farklıydı ve fiziksel kısıtlılık alt ölçeği 45-49 yaş grubunda daha yüksekti. Elli54 yaş ve 55-59 yaş gruplarının fiziksel kısıtlılık alt ölçekleri arasında anlamlı fark yoktu. c. Katılımcıların SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 duygusal kısıtlılık alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptanmadı (KruskalWallis 2: 1,4, p=0,696). d. Katılımcıların SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları karşılaştırıldığında, SF-36 ağrı alt ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı fark saptandı (Kruskal-Wallis 2: 24,9, p<0,001). Kırk-44 yaş ile 45-49 yaş grupları arasında SF-36 ağrı alt ölçeği ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu. Kırk-44 yaş ile 50-54 yaş ve 55-59 yaş grupları arasında ağrı alt ölçeği ortalamaları açısından anlamlı fark vardı ve ortalamaları 40-44 yaş grubunda daha iyi idi. 55

İlgili Kaynaklarsingle.php