Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi


KSA Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması
KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması: KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması Tablo 30da gösterilmiştir.
a. Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında depresyon alt ölçeği açısından anlamlı fark saptanmadı (Kruskal-Wallis 2: 0,49, p=0,92).
b. Katılımcıların KSA somatik semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA somatik semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında somatik semptom alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 18,62, p<0,001). Kırkbeş-49 yaş grubu katılımcılar ile, 50-54 yaş grupları arasında somatik semptom alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Kırkbeş-49 yaş grubu somatik semptom ortalamaları daha iyi iken 50-54 yaş grubu somatik semptom ortalaması daha kötüydü. Diğer gruplar arasında anlamlı fark yoktu. c. Katılımcıların KSA hafıza-dikkat alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA hafıza-dikkat alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında hafıza-dikkat alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 16,11, p=0,001). Ellibeş-59 yaş grubu katılımcılar ile, 40-44 ve 50-54 yaş grupları arasında hafıza-dikkat alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Ellibeş-59 yaş grubu hafızadikkat ortalamaları her iki gruptan da daha iyi idi. d. Katılımcıların KSA vazomotor semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA vazomotor semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında vazomotor semptom alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 101,22, p<0,001). Kırk-44 yaş grubu katılımcılar ile, diğer üç yaş grubu arasında vazomotor semptom alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Yaş arttıkça vazomotor semptom ortalamaları kötüleşiyordu. Kırkbeş-49 yaş grubu ile diğer iki grup arasında da vazomotor semptom ortalamaları açısından anlamlı fark vardı. Yine yaş arttıkça vazomotor semptom ortalamaları kötüleşiyordu. Elli-54 yaş grubu ve 55-59 yaş grubu arasında ise arasında anlamlı fark yoktu. e. Katılımcıların KSA anksiyete alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA anksiyete alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında 6973. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalamaları
grup
fark
anlamlı
yoktu
katılımcıların


73. SAYFA ICERIGI

KSA Alt Ölçekleri İle Bağımsız Değişkenlerin Karşılaştırılması
KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması: KSA alt ölçekleri ile yaş gruplarının karşılaştırılması Tablo 30da gösterilmiştir.
a. Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA depresyon alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında depresyon alt ölçeği açısından anlamlı fark saptanmadı (Kruskal-Wallis 2: 0,49, p=0,92).
b. Katılımcıların KSA somatik semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA somatik semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında somatik semptom alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 18,62, p<0,001). Kırkbeş-49 yaş grubu katılımcılar ile, 50-54 yaş grupları arasında somatik semptom alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Kırkbeş-49 yaş grubu somatik semptom ortalamaları daha iyi iken 50-54 yaş grubu somatik semptom ortalaması daha kötüydü. Diğer gruplar arasında anlamlı fark yoktu. c. Katılımcıların KSA hafıza-dikkat alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA hafıza-dikkat alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında hafıza-dikkat alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 16,11, p=0,001). Ellibeş-59 yaş grubu katılımcılar ile, 40-44 ve 50-54 yaş grupları arasında hafıza-dikkat alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Ellibeş-59 yaş grubu hafızadikkat ortalamaları her iki gruptan da daha iyi idi. d. Katılımcıların KSA vazomotor semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA vazomotor semptom alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında vazomotor semptom alt ölçeği açısından anlamlı fark vardı (Kruskal-Wallis 2: 101,22, p<0,001). Kırk-44 yaş grubu katılımcılar ile, diğer üç yaş grubu arasında vazomotor semptom alt ölçeğinde anlamlı fark vardı. Yaş arttıkça vazomotor semptom ortalamaları kötüleşiyordu. Kırkbeş-49 yaş grubu ile diğer iki grup arasında da vazomotor semptom ortalamaları açısından anlamlı fark vardı. Yine yaş arttıkça vazomotor semptom ortalamaları kötüleşiyordu. Elli-54 yaş grubu ve 55-59 yaş grubu arasında ise arasında anlamlı fark yoktu. e. Katılımcıların KSA anksiyete alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırılması: Katılımcıların KSA anksiyete alt ölçeği ortalamaları ile yaş grupları karşılaştırıldığında 69

İlgili Kaynaklarsingle.php