T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN
EDİRNE İLİ MERKEZİNDE 20 YAŞ ÜSTÜ POPÜLASYONDA ÜRİNER İNKONTİNANS PREVALANSI VE ÜRİNER İNKONTİNANSI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Cem ÇETİN
EDİRNE-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üriner sistem taş hastalığında - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bülent ALAGÖL 4rtıJ ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIÔINDA SERUM VE İDRAR ÇİNKO DÜZEYLERİ Dr. Hüseyin UZUN UZMANLIK TEZİ TA ~Jm l!llLUı , ii , ı,\ !T ". ,. ·:"lfırr~r EDİRNE - 1996 ...
Abdominal ve vajinal cerrahi sonrası üriner disfonksiyonların değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Petek BALKANLI KAPLAN ABDOMİNAL VE VAJİNAL CERRAHİ SONRASINDA ÜRİNER DİSFONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Seyit İbrahim SOYSÜREN EDİRNE – 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
üniversitesi
anabilim
dalı
üriner
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN
EDİRNE İLİ MERKEZİNDE 20 YAŞ ÜSTÜ POPÜLASYONDA ÜRİNER İNKONTİNANS PREVALANSI VE ÜRİNER İNKONTİNANSI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Cem ÇETİN
EDİRNE-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php