Edirne merkez ilçedeki kamu ve özel hastanelerde çalışan hekim ve hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler
T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. Galip EKUKLU
EDİRNE MERKEZ İLÇEDEKİ KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİM VE
HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(Yüksek Lisans Tezi)
Fatmanur İNCE ÖZGENEL
Referans no: 10035805
EDİRNE-2014 11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Edirne'de Toplum Sağlığı Merkezlerinin personel ve işlev açısından değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK EDİRNE’ DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN PERSONEL VE İŞLEV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2008 (Yüksek Lisans Tezi) Barış KANDEMİR Edirne 2010 ...
Edirne il merkezinde ilköğretim okullarındaki öğrencilerde beslenme-obezite-fiziksel aktivite ilişkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Faruk YORULMAZ EDİRNE İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERDE BESLENME-OBEZİTE-FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Rabia KAYA EDİRNE – 2008 ...
Edirne Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ve uyku kalitelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 2
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Serap ÜNSAR EDİRNE HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM VE UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Canan ESENYEL EDİRNE – 2012 Tez No: ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

trakya
tezi
programı
lisans
yüksek
edirne


1. SAYFA ICERIGI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. Galip EKUKLU
EDİRNE MERKEZ İLÇEDEKİ KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİM VE
HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(Yüksek Lisans Tezi)
Fatmanur İNCE ÖZGENEL
Referans no: 10035805
EDİRNE-2014 1

İlgili Kaynaklarsingle.php