T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç.Dr.H.Nezih DAĞDEVİREN
EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ERİŞKİNLERDE PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ VE SONUÇLARI
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Türkan KUTLU
EDİRNE-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yerel yönetimlerde toplu taşımanın yeri, - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Yerel yönetimlerde kentiçi ulaşım alanında yetişmiş personel eksikliğini giderme konusunda çabalarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimine, Prof. Dr. Mustafa ILICALI’ ya ve Yrd. Doç Nilgün CAMKESEN’ ne, tez danışmanım Yrd. Doç. Pelin ALPKÖKİN’ e katkıları ve tez hazırlık sürecinde kaynak, konferans, bildiri destekleri için şükranlarımı sunarım. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizm...
138 numaralı Edirne Şer'iyye sicili H.1119-1161/M.1707-1748 Edirne Şer'iyye records no 138 (1119-1161/1707-1748) - Sayfa 3
11 I ÖZET Yüksek Lisans Tezi 138 NUMARALI EDİRNE ŞER‘İYYE SİCİLLİ OĞUZHAN SAMIKIRAN Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü 2006 Sayfa 733 Bu tez, 138 Numaralı Edirne Şer‘iyye Sicilli’dir. Sicill, Hicrî 11191161/Milâdî 1707-1748 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde Edirne, Rumili Eyaleti’ne bağlı merkezî kazâ statüsünde olduğunu tespit ettik. Bu tezimizde Osmanlı adliye t...
Edirne il merkezinde yaşayan erişkinlerde cinsel işlev ve cinsel işlev bozuklukları - Sayfa 81
55. Eneç Can F. Edirne Şehir Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi (tez). Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2007. 56. Yalçın BM. Edirne İlinde Hipertansiyon Prevalansı Ve Eşlik Eden Etyopatolojik Risk Faktörleri (tez). Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2002. 57. Şahin ÖÖ. Edirne Şehir Merkezinde Halkın Sağlık Hizmeti Tercihlerine E...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edirne
tezi
üniversitesi
trakya
fakültesi
şehir


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç.Dr.H.Nezih DAĞDEVİREN
EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ERİŞKİNLERDE PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ VE SONUÇLARI
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Türkan KUTLU
EDİRNE-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php