Kontrol edilebilir ve veritabanı oluşturulması,

Taraflar arasında (öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşmenin

sağlanması

Farklı kuruluşlardaki öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliğine yönelmeleri

sonucunda, etkin bir eğitim desteği sağlanması,

Akılda tutma seviyesinin artırılması,

Zamanın daha etkin yönetimi,

Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım yetisine

ulaşamayan adayların elektronik ortamda özgüven kazanmaları,

Öğrenmenin bireyselleşip, bireyin grup baskısından kurtulması sonucunda bireysel

öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün doğması.

4.4.2

İnternete dayalı uzaktan eğitimin dezavantajları

İnternete dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning, 1999 s. 5; Başaran ve Tulu, 1999, s. 6; Demiray, 1999, s. 4; İnternet ve uzaktan Eğitim, 1999, s. 3-4):
Öğretmenlerin doğrusal olmayan düşünce ortamında olduğunu unutmaları, Öğretmen ve öğrencilerin İnternet tabanlı eğitim araçlarının kullanımındaki bilgi eksiklikleri ile öğretmenlerin pedagojik açıdan eğitim materyallerinin hazırlanması konularında yetersiz kalmaları., Eğiticinin teknik destek elemanına ihtiyaç duyması, İletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan, ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internet olanaklarının iyileştirilmemesi sonrasında iletişimde etkinsizlik Öğrencilerin esastan çok teknoloji üzerine yoğunlaşmaları, Çalışan öğrencilerin dinlenme veya eğlence zamanlarının alması veya grup birlikteliğinin sağlayabileceği sosyal ortamları doğuramaması sonucunda oluşabilecek yalnızlık ve uyumsuzluk, Beceri ve tutma davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama, Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için sınırlılık oluşturması, Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilme.
5165. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Web'e dayalı bilgisayar destekli uzaktan eğitim otomasyon sistemleri - Sayfa 33
• Eğitimde kaliteli ve ileri düzeyde bir standardın oluşturulması, • Ders, seminer, konferans, kurs ve benzeri eğitim materyallerinin aktarımında minimum maliyet ile maksimum çıktıya ulaşılması, • Bilgilerin kolaylıkla ve etkililikle değiştirilmesi, • Bilgi ve belgelerin herkesin kullanımına açık olması, • Sadece metin tipinde bir sunumdan öte aktarıma ses, renk, interaktiflik, animasyon vb. lerin...
İnternete dayalı uzaktan eğitim ve uzaktan hizmet içi eğitim yöntemi ile bilgisayar eğitimi hakkında öğretmen görüşleri (Tuzla örneği) - Sayfa 54
3.12. İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Dezavantajları İnternete dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning, 1999, s.5; Başaran ve Tulu, 1999, s.6; Demiray, 1999, s.4; İnternet ve uzaktan Eğitim, 1999, s.3-4,aktaran Özdil ve Çelik,2001): - Öğretmenlerin doğrusal olmayan düşünce ortamında olduğunu unutmaları, - Öğretmen ve öğ...
Uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyo-ekonomik özellikleri ve istihdam beklentileri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği - Sayfa 43
29 - Farklı bölgelerdeki öğretim elemanları ya da uzmanlar arasında karşılıklı işbirliğine yönelmeleri sonucunda etkin bir eğitim desteği saplanması. - Eğitim performans değerlendirilmesi ve raporlanması (eğitimin sunulduğu ortamın her türlü detayının kayıt altında tutulabilmesi), - Simülasyonlar ile gerçekçi eğitim ortamının ve materyallerinin sağlanması olanağı, - Birçok değişik öğrenme meto...

65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
etkin
uzaktan
iletişim
internet
destek


65. SAYFA ICERIGI

Kontrol edilebilir ve veritabanı oluşturulması,

Taraflar arasında (öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşmenin

sağlanması

Farklı kuruluşlardaki öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliğine yönelmeleri

sonucunda, etkin bir eğitim desteği sağlanması,

Akılda tutma seviyesinin artırılması,

Zamanın daha etkin yönetimi,

Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım yetisine

ulaşamayan adayların elektronik ortamda özgüven kazanmaları,

Öğrenmenin bireyselleşip, bireyin grup baskısından kurtulması sonucunda bireysel

öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün doğması.

4.4.2

İnternete dayalı uzaktan eğitimin dezavantajları

İnternete dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning, 1999 s. 5; Başaran ve Tulu, 1999, s. 6; Demiray, 1999, s. 4; İnternet ve uzaktan Eğitim, 1999, s. 3-4):
Öğretmenlerin doğrusal olmayan düşünce ortamında olduğunu unutmaları, Öğretmen ve öğrencilerin İnternet tabanlı eğitim araçlarının kullanımındaki bilgi eksiklikleri ile öğretmenlerin pedagojik açıdan eğitim materyallerinin hazırlanması konularında yetersiz kalmaları., Eğiticinin teknik destek elemanına ihtiyaç duyması, İletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan, ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internet olanaklarının iyileştirilmemesi sonrasında iletişimde etkinsizlik Öğrencilerin esastan çok teknoloji üzerine yoğunlaşmaları, Çalışan öğrencilerin dinlenme veya eğlence zamanlarının alması veya grup birlikteliğinin sağlayabileceği sosyal ortamları doğuramaması sonucunda oluşabilecek yalnızlık ve uyumsuzluk, Beceri ve tutma davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama, Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için sınırlılık oluşturması, Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilme.
51

İlgili Kaynaklarsingle.php