Çizelge 5.25 OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır

(Yaşa göre)

Değer

df Asim. Sig. (2-taraflı)

Pearson K2

27,102(a)

12

,007

Likelihood Oranı

22,938

12 ,028

Linear-by-Linear Birliği

,954

1 ,329

Geçerli Durumlar

143

p-değeri=0,007 olarak bulunmuştur. P-değeri<0,05 olduğundan Ho hipotezi red edilmiştir. OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar, eğitmenlerin yaşlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Ho= Eğitmenlerin görevde çalışma yılı OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinde etkin değildir. H1= Eğitmenlerin görevde çalışma yılı OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinde etkindir. Çizelge 5.26 OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır (Görevde çalışma yılına göre) Değer df Asim. Sig. (2-taraflı) Pearson K2 38,771(a) 16 ,001 Likelihood Oranı 34,443 16 ,005 Linear-by-Linear Birliği 2,133 1 ,144 Geçerli Durumlar 143 p-değeri=0,001 olarak bulunmuştur. P-değeri<0,05 olduğundan Ho hipotezi red edilmiştir. OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar, eğitmenlerin yaşlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Görev, cinsiyet ve meslekte çalışma yılları ile OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna vermiş oldukları cevaplar arasındaki anlamlılık incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Eğitmenlerin çalıştıkları kurum türü, mezun oldukları okul ve kurumda çalışma yılları ile OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlılık yoktur. 6781. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

birliği
sorusuna
edilmiştir
hipotezi
olduğundan
üzerinde


81. SAYFA ICERIGI

Çizelge 5.25 OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır

(Yaşa göre)

Değer

df Asim. Sig. (2-taraflı)

Pearson K2

27,102(a)

12

,007

Likelihood Oranı

22,938

12 ,028

Linear-by-Linear Birliği

,954

1 ,329

Geçerli Durumlar

143

p-değeri=0,007 olarak bulunmuştur. P-değeri<0,05 olduğundan Ho hipotezi red edilmiştir. OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar, eğitmenlerin yaşlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Ho= Eğitmenlerin görevde çalışma yılı OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinde etkin değildir. H1= Eğitmenlerin görevde çalışma yılı OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinde etkindir. Çizelge 5.26 OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır (Görevde çalışma yılına göre) Değer df Asim. Sig. (2-taraflı) Pearson K2 38,771(a) 16 ,001 Likelihood Oranı 34,443 16 ,005 Linear-by-Linear Birliği 2,133 1 ,144 Geçerli Durumlar 143 p-değeri=0,001 olarak bulunmuştur. P-değeri<0,05 olduğundan Ho hipotezi red edilmiştir. OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna verdikleri yanıtlar, eğitmenlerin yaşlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Görev, cinsiyet ve meslekte çalışma yılları ile OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna vermiş oldukları cevaplar arasındaki anlamlılık incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Eğitmenlerin çalıştıkları kurum türü, mezun oldukları okul ve kurumda çalışma yılları ile OOS, kurum açısından ekonomik verimi artırmaktadır sorusuna vermiş oldukları yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlılık yoktur. 67

İlgili Kaynaklarsingle.php