Eğitmenlerin OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim. sorusuna %53,1 i Fikrim Yok, %21,7 si Katılmıyorum, %16,8 Hiç Katılmıyorum, %7 si Katılıyorum, %1,4 ü Tam Katılıyorum cevaplarını verdikleri tespit edilmiştir. Çizelge 5.53 OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim.

Sıklık

Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde

Hiç Katılmıyorum 24

16,8 16,8

16,8

Katılmıyorum

31

21,7 21,7

38,5

Fikrim Yok

76

53,1 53,1

91,6

Katılıyorum

10

7,0 7,0

98,6

Tam Katılıyorum 2

1,4 1,4

100,0

Toplam

143 100,0 100,0

OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim. Sorusuna verilen

yanıtlar ile ankette yer alan demografik sorular ile olan ilişkisi incelendiğinde istatistiksel

olarak anlamlı bir sonuca rastlanmamıştır.

8498. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitmenlerin
edilmiştir
tespit
verdikleri
sorusuna
fikrim


98. SAYFA ICERIGI

Eğitmenlerin OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim. sorusuna %53,1 i Fikrim Yok, %21,7 si Katılmıyorum, %16,8 Hiç Katılmıyorum, %7 si Katılıyorum, %1,4 ü Tam Katılıyorum cevaplarını verdikleri tespit edilmiştir. Çizelge 5.53 OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim.

Sıklık

Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde

Hiç Katılmıyorum 24

16,8 16,8

16,8

Katılmıyorum

31

21,7 21,7

38,5

Fikrim Yok

76

53,1 53,1

91,6

Katılıyorum

10

7,0 7,0

98,6

Tam Katılıyorum 2

1,4 1,4

100,0

Toplam

143 100,0 100,0

OOSnin Avrupa ülkelerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibiyim. Sorusuna verilen

yanıtlar ile ankette yer alan demografik sorular ile olan ilişkisi incelendiğinde istatistiksel

olarak anlamlı bir sonuca rastlanmamıştır.

84

İlgili Kaynaklarsingle.php