Ekmek zenginleştirmede protein kaynağı olarak balık etinin kullanımı
7

Tablo 1.2 Gıda gruplarının besin öğeleri tüketimine katkıları (toplam arzın %si olarak)

Gıda Grubu

Posa Kalsiyum Demir

Tahıl ve

Tahıl

47.9 36.3

66.2

Ürünleri

Et

0.0 0.8

3.6

Balık

0.0 1.0

0.8

Süt, Süt

Ürünleri ve

0.0

38.6

2.2

Yumurta

Yağlar 0.0 0.2

0.6

Meyveler 15.6

5.3

3.4

Sebzeler

33.3

12.6

18.1

Şeker ve

Şekerle-

0.4

1.6

1.9

meler

Tuz ve

Baharat-

0.6

0.7

0.7

lar

Hazır

Gıdalar ve 0.8

0.4

0.6

Diğerleri

İçecekler

1.3

2.7

1.9

Toplam

100

100

100

*Dya : Doymuş yağ asitleri

Tdya : Tekli doymamış yağ asitleri

Çdya : Çoklu doymamış yağ asitleri

Çinko A Vitamini
44.6 0.1 13.4 2.8 1.2 0.1
15.7 6.6
0.2 2.0 4.8 20.6 15.0 62.7 0.7 0.1
0.4 2.2
0.7 2.6 3.3 0.0 100 100

E Vitamini
11.8 1.2 0.5
4.6
48.2 15.4 15.2 0.3
0.3
2.5 0.0 100

Tiamin Riboflavin Niasin

77.5 58.4 69.5
1.3 4.7 9.0 0.3 0.7 2.3

3.1 19.5 0.9

0.0 0.1 5.8 3.5 10.8 8.6
0.4 0.9

0.0 3.1 9.8
0.3

0.1 0.2 0.1

0.5 0.6 0.7
0.2 2.7 4.2 100 100 100

Folik Asit
33.2 2.4 0.2
6.2
0.0 9.0 45.2 0.1
0.2
0.9 2.5 100

C Vitamini
0.0 0.2 0.0
0.8
0.0 32.4 62.5 0.0
0.2
2.4 1.3 100

Dya* Tdya*
11.4 6.9 9.6 6.4 0.4 0.4
25.2 7.8
49.6 74.7 1.3 2.6 0.7 0.3 1.4 0.7
0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.0 100 100

Çdya*

Kolesterol

Tüketim (%)

40.4 0.3

29

4.7 18.9 1.1 3.2

3 1

4.5 66.4

12

36.0 10.7 8.1 0.0 3.8 0.0
0.3 0.3

3 15 24
4

0.5 0.0

1

0.5 0.1
0.1 0.1 100 100

1
7 10017. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Arazi kullanımının toprakların bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi - Sayfa 80
Ek-3. A L Ö.N. A*L A*Ö.N L*Ö.N Fe 7.2 2.8 6.4 5.7 2.8 4.6 4.8 5.1 3.8 6.5 7.2 9.0 5.2 5.6 2.3 0.3 6.3 6.9 6.6 5.6 10.5 2.9 2.7 3.7 2.0 2.6 6.2 4.3 6.0 5.0 10.6 5.6 7.2 4.6 4.7 6.3 2.0 2.8 4.8 1.7 2.7 Cu Mn Zn Mo Co 2.0 19.8 0.8 0.1 0.1 1.8 11.5 0.8 0.0 0.1 2.4 28.5 0.9 0.0 0.2 2.3 15.3 0.7 0.1 0.1 1.0 3.1 0.8 0.0 0.0 1.8 17.1 0.7 0.0 0.1 1.8 17.2 0.7 0.0 0.1 1.7 13.1 0.9 0.1 0.1 1.9 12....
Gazipaşa'nın iklimi - Sayfa 43
26 Tablo 2.11. Gazipa~a'da Ortalama Yiiksek S1cakltklarm Deviasyonlan Y1llar I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII Y.O. 1972 -0.8 -1.3 -0.1 +1.3 -0.5 -0.4 -2 .0 -0.9 -0.3 -1.4 -0.1 +0.6 -0.5 1973 +0.1 +1.7 0.0 -1.0 +1.3 +0.9 +0.5 -0.4 +0.7 -0.3 -2 .5 +0 .9 +0.2 1974 -1.6 +1.2 +0.8 -0.7 -0.6 -0.6 +0.7 -0.4 0.0 +0.3 +0.1 -0.7 -0.1 1975 -0.3 -1.2 +l.3 +l.4 -1.0 -0.4 -0.5 -1.1 +0.3 +5 .2 -0.6 -1.1 ...
Ekonomik entegrasyon teorisi çerçevesinde AB ve Latin Amerika entegrasyonlarının karşılaştırılması - Sayfa 379
EK2.7: AB27 üyelerinin dış ticareti - Mevsimsel Ayarlanmış Veriler (Milyar Avro) Toplam ihracat Toplam ithalat Dış ticaret Tem 07 Haz 07 Büyüme Tem 07 Haz 07 Büyüme Tem 07 Haz 07 AB27 Belçika 102.6 104.1 -1.5% 120.6 116.9 3.2% -18.1 -12.8 5.7 5.5 1.9% 7.8 6.9 11.7% -2.1 -1.4 Bulgaristan 0.5 0.4 11.1% 0.8 0.8 2.5% -0.3 -0.3 Çek 1.0 1.0 1.4% 1.4 1.4 2.7% -0....

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toplam
tüketim
besin
vitamini
öğeleri
diğerleri


17. SAYFA ICERIGI

7

Tablo 1.2 Gıda gruplarının besin öğeleri tüketimine katkıları (toplam arzın %si olarak)

Gıda Grubu

Posa Kalsiyum Demir

Tahıl ve

Tahıl

47.9 36.3

66.2

Ürünleri

Et

0.0 0.8

3.6

Balık

0.0 1.0

0.8

Süt, Süt

Ürünleri ve

0.0

38.6

2.2

Yumurta

Yağlar 0.0 0.2

0.6

Meyveler 15.6

5.3

3.4

Sebzeler

33.3

12.6

18.1

Şeker ve

Şekerle-

0.4

1.6

1.9

meler

Tuz ve

Baharat-

0.6

0.7

0.7

lar

Hazır

Gıdalar ve 0.8

0.4

0.6

Diğerleri

İçecekler

1.3

2.7

1.9

Toplam

100

100

100

*Dya : Doymuş yağ asitleri

Tdya : Tekli doymamış yağ asitleri

Çdya : Çoklu doymamış yağ asitleri

Çinko A Vitamini
44.6 0.1 13.4 2.8 1.2 0.1
15.7 6.6
0.2 2.0 4.8 20.6 15.0 62.7 0.7 0.1
0.4 2.2
0.7 2.6 3.3 0.0 100 100

E Vitamini
11.8 1.2 0.5
4.6
48.2 15.4 15.2 0.3
0.3
2.5 0.0 100

Tiamin Riboflavin Niasin

77.5 58.4 69.5
1.3 4.7 9.0 0.3 0.7 2.3

3.1 19.5 0.9

0.0 0.1 5.8 3.5 10.8 8.6
0.4 0.9

0.0 3.1 9.8
0.3

0.1 0.2 0.1

0.5 0.6 0.7
0.2 2.7 4.2 100 100 100

Folik Asit
33.2 2.4 0.2
6.2
0.0 9.0 45.2 0.1
0.2
0.9 2.5 100

C Vitamini
0.0 0.2 0.0
0.8
0.0 32.4 62.5 0.0
0.2
2.4 1.3 100

Dya* Tdya*
11.4 6.9 9.6 6.4 0.4 0.4
25.2 7.8
49.6 74.7 1.3 2.6 0.7 0.3 1.4 0.7
0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.0 100 100

Çdya*

Kolesterol

Tüketim (%)

40.4 0.3

29

4.7 18.9 1.1 3.2

3 1

4.5 66.4

12

36.0 10.7 8.1 0.0 3.8 0.0
0.3 0.3

3 15 24
4

0.5 0.0

1

0.5 0.1
0.1 0.1 100 100

1
7 100

İlgili Kaynaklarsingle.php