Ekserji analizi yöntemi kullanarak doğal gazlı bir kojenerasyon tesisinin performansının değerlendirilmesi
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EKSERJİ ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANARAK DOGAL GAZLI BİR KOJENERASYON TESİSİNİN
PERFORMANSININ DEGERLENDİRİLMESİ
Ömer Faruk CAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİGİ ANABİLİM DALI
ELAZIÖ, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EKSERJİ ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANARAK DOGAL GAZLI BİR KOJENERASYON TESİSİNİN
PERFORMANSININ DEGERLENDİRİLMESİ
Ömer Faruk CAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİGİ ANABİLİM DALI
ELAZIÖ, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php