Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN Teucrium polium L. (Lamiaceae) POPULASYONLARINDAKİ MORFOLOJİK VE KİMYASAL VARYASYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Mesut DOĞAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ören çay (Elazığ) havzasının beşeri ve ekonomik coğrafyası - Sayfa 75
Araştırma sahasında Durupınar ve Günbağı Köylerinde okul binası olmadığı, A. Demirtaş, Gözpınar ve Tepeköy köyünde okul binası kira, Şahaplı köyünde geçici olmak üzere bu 6 köyün dışında diğer 25 köyde okul binası bulunmaktadır. Araştırma sahasında 27 okul binası, 77 öğretmen 1268 de öğrenci bulunmaktadır (Tablo: 22). Tablo 23: Ören Çay Havzasından Dışarıya İlköğretim ve Liseye Giden Öğrenci ...
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği korosu repertuarının incelenmesi - Sayfa 128
Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Naci Sönmez Naci Sönmez Naci Sönmez Naci Sönmez...
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği korosu repertuarının incelenmesi - Sayfa 130
Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ Elazığ M. Celil Mataracı M. Celil Mataracı M. Celil Mataracı M. Celil Matara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elazığ
doğan
fırat
üniversitesi
biyoloji
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN Teucrium polium L. (Lamiaceae) POPULASYONLARINDAKİ MORFOLOJİK VE KİMYASAL VARYASYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Mesut DOĞAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php