T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ELEKTRO-ENZİMATİK YÖNTEMLE ANALİZ YAPABİLEN İKİ FARKLI TAŞINABİLİR LAKTAT ANALİZ CİHAZININ
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Dr. Halil İbrahim KAYA
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Cem ÇETİN
2013-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 6
7.2.4. Relatif sıkılığı (Dr: %85’lik) ve YASS: 0 m’ de olan zeminde sıvılaşma analizi............................................................................................................87 7.3. Eğimi 15˚ olan evde Sıvılaşma Analizi .......................................................88 7.3.1. Relatif sıkılığı (Dr: %35)’lik ve YASS: 0 m olan zeminde sıvılaşma analizi........................
Dimethoate uygulamasının Oncorhynchus mykiss'te biyokimyasal ve hematolojik parametrelere etkileri ile DNA hasarının ve endokrin bozucu potansiyelinin araştırılması - Sayfa 6
TEŞEKKÜR Bu projenin tüm aşamalarında sonsuz heyecanı ve desteği ile rehberliğinden çok şey öğrendiğim danışmanım sayın Doç. Dr. Canan Can’a, Tez çalışmalarımda bilgi ve desteklerini esirgemeyen sayın Prof. Dr. Saadet D. Saygıdeğer ve Doç. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral’a, Comet analizi için laboratuarlarını kullanmamıza izin veren ve analizlerle birebir ilgilenen Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit’e ve a...
Püskürtmeli kurutucuda hidroksiapatit-polimer malzemelerin hazırlanması - Sayfa 7
Ö SÖZ Tez çalışmam süresince yardım ve desteklerini esirgemeyen sevgili hocam Prof. Dr. Gülhayat Nasün-Saygılı’ya teşekkürü bir borç bilirim. Desteklerinden dolayı Dr. Nalan ERDÖL-AYDIN ve Araş. Gör. Ercan ÖZDEMİR’e, Prof. Dr. Gültekin GÖLLER’e XRF ve FTIR analizleri için, Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN’e SEM analizleri için, Prof. Dr. Lütfü ÖVEÇOĞLU için XRD ve Mastersizer analizleri için ve Prof. Dr....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
analiz
danışman
üniversitesi
tezi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ELEKTRO-ENZİMATİK YÖNTEMLE ANALİZ YAPABİLEN İKİ FARKLI TAŞINABİLİR LAKTAT ANALİZ CİHAZININ
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Dr. Halil İbrahim KAYA
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Cem ÇETİN
2013-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php