Elektrodiyaliz bipolar membran proseslerin tıkanma mekanizması ve önleme çalışmalarının analizi: Sızıntı suyu örneği
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRODİYALİZ BİPOLAR MEMBRAN PROSESLERİN TIKANMA MEKANİZMASI VE ÖNLEME ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: SIZINTI SUYU
ÖRNEĞİ
SENEM YAZICI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. UĞUR KURT
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRODİYALİZ BİPOLAR MEMBRAN PROSESLERİN TIKANMA MEKANİZMASI VE ÖNLEME ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: SIZINTI SUYU
ÖRNEĞİ
SENEM YAZICI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. UĞUR KURT
İSTANBUL, 2012single.php