Elektronik perakendecilikde pazarlama stratejisi


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ELEKTRONİK PERAKENDECİLİK.DE
PAZARLAMA STRATEJİSİ
Hüseyin YORAT
SBE İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim KIRÇOVA
İSTANBUL,20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 13
xi Tablo 22. İşletme Anabilim Dalı‘nda Yapılan Tezlerin Belirlenen Alanlara Göre Dağılımı ................................................................................................................. 32 Tablo 23. İşletme Anabilim Dalı‘nda Yapılan Tezlerin Belirlenen Alt Alanlara Göre Dağılımı ........................................................................................................
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 36
19 başlıkları tabloya dâhil edilmemiştir. Tabloya dâhil edilmeyen konu başlıkları ‗Diğer‘ başlığı altında toplanmıştır. Tablo 3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı Konu Başlığı İşletme Ekonomi · İşletme İşletme · Turizm Bankacılık · İşletme İşletme · Mühendislik Bilimleri Eğitim ve Öğretim · İşletme Endüstri ve Endüstri Mühendisliği · İşletme Hukuk · İşletme İşletme · Kamu Yöne...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 89
72 4.5.3.5.4. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı Tablo 76‘da alana giren tezlerin İşletme ile birlikte hangi alanlara girdiğini görmekteyiz. Sıklığı 5‘ten az olan konu başlıkları tabloya dâhil edilmemiştir. Tabloya dâhil edilmeyen konu başlıkları ‗Diğer‘ başlığı altında toplanmıştır. Bu alanda konu başlığı İşletme olan tezlerin sayısı 4958‘dir. 101 tezle ‗Eğitim ve Öğretim · İ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
tezi
yönetimi
bilimler
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ELEKTRONİK PERAKENDECİLİK.DE
PAZARLAMA STRATEJİSİ
Hüseyin YORAT
SBE İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim KIRÇOVA
İSTANBUL,2004

İlgili Kaynaklarsingle.php