Endüstriyel otomasyonda bilgisayarla görme


İÇİNDEKİLER Sayfa
SİMGE LİSTESİ . iv

KISALTMA LİSTESİ. vi

ŞEKİL LİSTESİ. vii

ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA BİLGİSAYARLA GÖRME . viii

ÖZET . viii

COMPUTER VISION IN INDUSTRIAL AUTOMATION . ix

ABSTRACT . ix

TEŞEKKÜR . x

1.
1.1 1.2 1.3
2.
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1
3.
3.1

GİRİŞ . 1
İnsanda Görme . 4 Tezin Amacı . 4 Konu ile İlgili Araştırmalar . 5
İNSANDA GÖRME VE MAKİNE GÖRMESİ . 7
İnsanda Görme . 7 İnsan Gözünün Yapısı. 7 Nasıl Görürüz? . 8 Gözde görüntünün oluşumu . 10 Nasıl Mesafeyi Tahmin Edebiliyoruz . 12 Makine Görmesi . 13 Bilgisayarla görme sisteminin bileşenleri . 15 Kamera . 15 Lensler. 16 Aydınlatma . 16 Nesne Sensörü . 18 Görüntü Yakalayıcı. 18 Görüntü tanıma (Makine Görme) yazılımı . 18 Veri İletişimi . 19 Bilgisayar . 20 Işık . 20 Sayısal Görüntü . 21 Görüntü Algılama ve Elde Etme . 26 Algılayıcı dizileri (sensor arrays) kullanarak görüntü elde etme . 28
GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA VE İŞLEME . 29
Yöntemler. 29
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sırörtme yöntemiyle video üzeri şifrelenmiş güvenli iletişim uygulaması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR .................................................................................................................ii İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................iii SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................. vi ŞEKİLLER LİSTESİ ............................
Düşük maliyetli üç boyutlu tarayıcı tasarımı ve gerçekleştirilmesi - Sayfa 6
v İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………...İ TEŞEKKÜR..................................................................................................................... İİ ÖZET ..............................................................................................................................İİİ ABSTRACT ......................................................................
Seramik eğitiminde bilgisayar destekli tasarım uygulamalarının değerlendirilmesi - Sayfa 9
İÇİNDEKİLER Sayfa No JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI ............................................................... i ÖN SÖZ................................................................................................................... ii ÖZET....................................................................................................................... iii ABSTRACT......……………………………...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
listesi
giriş
özet
kısaltma
bilgisayar


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
SİMGE LİSTESİ . iv

KISALTMA LİSTESİ. vi

ŞEKİL LİSTESİ. vii

ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA BİLGİSAYARLA GÖRME . viii

ÖZET . viii

COMPUTER VISION IN INDUSTRIAL AUTOMATION . ix

ABSTRACT . ix

TEŞEKKÜR . x

1.
1.1 1.2 1.3
2.
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1
3.
3.1

GİRİŞ . 1
İnsanda Görme . 4 Tezin Amacı . 4 Konu ile İlgili Araştırmalar . 5
İNSANDA GÖRME VE MAKİNE GÖRMESİ . 7
İnsanda Görme . 7 İnsan Gözünün Yapısı. 7 Nasıl Görürüz? . 8 Gözde görüntünün oluşumu . 10 Nasıl Mesafeyi Tahmin Edebiliyoruz . 12 Makine Görmesi . 13 Bilgisayarla görme sisteminin bileşenleri . 15 Kamera . 15 Lensler. 16 Aydınlatma . 16 Nesne Sensörü . 18 Görüntü Yakalayıcı. 18 Görüntü tanıma (Makine Görme) yazılımı . 18 Veri İletişimi . 19 Bilgisayar . 20 Işık . 20 Sayısal Görüntü . 21 Görüntü Algılama ve Elde Etme . 26 Algılayıcı dizileri (sensor arrays) kullanarak görüntü elde etme . 28
GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA VE İŞLEME . 29
Yöntemler. 29
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php