Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

ŞEKİLLER DİZİNİ

No Sayfa

2.1 Sistem sınırından girip çıkan madde akışının ekserji bileşenleri. 12

2.2 Yakıtların kimyasal ekserjisinin hesaplanmasında kullanılan T=To ve

P=Po şartlarındaki bir fosil yakıtın tersinir, izotermal ve izobarik

olarak 02 ile reaksiyonu . 16

3.1 Bileşik Sistem ve çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Kararlı akış halindeki bir maddenin fiziksel ekserji tayininde

kullanılan tersinir modül . 26

4.1 Tesisin genel şematik görünüşü. . 33 4.2 Buhar kazanının şematik görünüşü . . 40

4.3 Kazan ile türbin arasındaki borunun şematik görünüşü . . 40 4.4 Tesisteki türbinin şematik görünüşü . . 41

4.5 Tesisteki Kondenserin şematik görünüşü . . 42 4.6 1 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . 42

4.7 2 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . . 43 4.8 3 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . . 44

4.9 Kazana ait ekserjiler . 4.1O Kazan ile türbin arasındaki boruya ait ekserjiler . . 4.11 Tu’ rbı’ ne aı.t ekseIJııer . .

60 62
63

4.12 Kondensere ait ekserjiler . . 5.1 Ünitelerden olan kayıp enerjiler (KW) . . 5.2 Ünitelerden olan% kayıp enerjiler. .
5.3 unıteıere gıren ekseIJıdeg~ erıen. .
5.4 Ünitelerden çıkan ekserjiler .:. . 5.5 Ünitelerden olan kayıp ekserjiler (KW) . . 5.6 Ünitelerden olan% kayıp ekserjiler . . 5.7 Ünitelere giren ve kayıp ekserjiler (KW). . 5.8 Ünitelereden çıkan ve kayıp ekserjiler . .

64 70 70 71 72 73 74 75 7611. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


11. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER DİZİNİ

No Sayfa

2.1 Sistem sınırından girip çıkan madde akışının ekserji bileşenleri. 12

2.2 Yakıtların kimyasal ekserjisinin hesaplanmasında kullanılan T=To ve

P=Po şartlarındaki bir fosil yakıtın tersinir, izotermal ve izobarik

olarak 02 ile reaksiyonu . 16

3.1 Bileşik Sistem ve çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Kararlı akış halindeki bir maddenin fiziksel ekserji tayininde

kullanılan tersinir modül . 26

4.1 Tesisin genel şematik görünüşü. . 33 4.2 Buhar kazanının şematik görünüşü . . 40

4.3 Kazan ile türbin arasındaki borunun şematik görünüşü . . 40 4.4 Tesisteki türbinin şematik görünüşü . . 41

4.5 Tesisteki Kondenserin şematik görünüşü . . 42 4.6 1 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . 42

4.7 2 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . . 43 4.8 3 Nolu ısıtıcının şematik görünüşü . . 44

4.9 Kazana ait ekserjiler . 4.1O Kazan ile türbin arasındaki boruya ait ekserjiler . . 4.11 Tu’ rbı’ ne aı.t ekseIJııer . .

60 62
63

4.12 Kondensere ait ekserjiler . . 5.1 Ünitelerden olan kayıp enerjiler (KW) . . 5.2 Ünitelerden olan% kayıp enerjiler. .
5.3 unıteıere gıren ekseIJıdeg~ erıen. .
5.4 Ünitelerden çıkan ekserjiler .:. . 5.5 Ünitelerden olan kayıp ekserjiler (KW) . . 5.6 Ünitelerden olan% kayıp ekserjiler . . 5.7 Ünitelere giren ve kayıp ekserjiler (KW). . 5.8 Ünitelereden çıkan ve kayıp ekserjiler . .

64 70 70 71 72 73 74 75 76

İlgili Kaynaklarsingle.php