Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

ÇİZELGELER DİZİNİ

No 4. 1 Tesisin tüm noktalarına ait termodinamik değerler

Sayfa 34

4.2 Amasra kömürünün kütlesel analiz sonuçlan . . 4.3 Analizde kullanılan baca kok gazı için hacimsel%

38

analiz sonuçlan. 4.4 Analizde kullanılan yüksek fırın gazı için hacimsel %

38

analiz sonuçlan. 4.5 Yakıtlara ait debiler ve alt ısıl değerleri. 4.6 Ünitelerdeki kayıp enerji değerleri. . . 4.7 Yakıtların ve yanma ürünlerini oluşturan bileşenlerin serbest Özgül
Gibbs enerji değerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 39 45
46

4.8 Çevre tanımı (Moran Shapiro). 4.9 Amasra kömürünün kimyasal ekserji içeriği. 4. 10 Tesiste kullanılan baca kok gazının kimyasal ekserji içeriği. 4. 11 Tesiste kullanılan Yüksek Fırın Gazının kimyasal ekserji
içeriği . 4. 12 Kazanda kullanılan yakıtların kimyasal ekserjileri . . 4.13 Tesis üzerinde analiz yapılan noktalara ait kimyasal, termomekaniksel

46 47 47
48 48

ve toplam ekserji kayıplan . . 4.14 Kazanda yakılan yakıtların toplam ekserjisi . . 4.15 Ünitelere ait giriş, çıkış, kayıp ekserjileri ve bu kayıpların tesis

59 61

toplam kaybına göre yüzde değerleri . . 4.16 Ünitelerden olan kayıp enerji ve kayıp ekserjiler . . 4.17 Yakıtların toplam alt ısıl değerlerine (74666 KW) göre ünitelerin
enerji kayıp yüzdeleri ve yakıtların toplam ekserjisine (79926 kW) go. re ekseIJı kayıp yu. zdelen. .

66 67
67

Xlll13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


13. SAYFA ICERIGI

ÇİZELGELER DİZİNİ

No 4. 1 Tesisin tüm noktalarına ait termodinamik değerler

Sayfa 34

4.2 Amasra kömürünün kütlesel analiz sonuçlan . . 4.3 Analizde kullanılan baca kok gazı için hacimsel%

38

analiz sonuçlan. 4.4 Analizde kullanılan yüksek fırın gazı için hacimsel %

38

analiz sonuçlan. 4.5 Yakıtlara ait debiler ve alt ısıl değerleri. 4.6 Ünitelerdeki kayıp enerji değerleri. . . 4.7 Yakıtların ve yanma ürünlerini oluşturan bileşenlerin serbest Özgül
Gibbs enerji değerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 39 45
46

4.8 Çevre tanımı (Moran Shapiro). 4.9 Amasra kömürünün kimyasal ekserji içeriği. 4. 10 Tesiste kullanılan baca kok gazının kimyasal ekserji içeriği. 4. 11 Tesiste kullanılan Yüksek Fırın Gazının kimyasal ekserji
içeriği . 4. 12 Kazanda kullanılan yakıtların kimyasal ekserjileri . . 4.13 Tesis üzerinde analiz yapılan noktalara ait kimyasal, termomekaniksel

46 47 47
48 48

ve toplam ekserji kayıplan . . 4.14 Kazanda yakılan yakıtların toplam ekserjisi . . 4.15 Ünitelere ait giriş, çıkış, kayıp ekserjileri ve bu kayıpların tesis

59 61

toplam kaybına göre yüzde değerleri . . 4.16 Ünitelerden olan kayıp enerji ve kayıp ekserjiler . . 4.17 Yakıtların toplam alt ısıl değerlerine (74666 KW) göre ünitelerin
enerji kayıp yüzdeleri ve yakıtların toplam ekserjisine (79926 kW) go. re ekseIJı kayıp yu. zdelen. .

66 67
67

Xlll

İlgili Kaynaklarsingle.php