Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ
E, e Ekserji, Özgül ekserji EK Kayıp ekserji eıcun Kimyasal ekserji ey Yakıt ekserjisi ~ i maddesinin kontrol hacmine giriş ekserjisi ej j maddesinin kontrol hacminden çıkış ekserjisi etiz. Fiziksel ekserji eıam. Kimyasal ekserji Cpoı. Potansiyel ekserji eım. Termomekaniksel ekserji
QK Isı kaybı
Qj Tj sıcaklığındaki kaynaktan birim zamanda transfer edilen ısı
G,g Gibbs fonksiyonu, özgül Gibbs fonksiyonu g Yerçekim ivmesi h Entalpi
hu Alt ısıl değer
m Kütlesel debi ni i maddesinin mol sayısı P Basınç
v Hız R Üniversal gaz sabiti
S,s Entropi, özgül entropi
Stır. : Entropi üretimi
T Sıcaklık Wev Kontrol hacim işi
Yi i maddesinin mol oranı
xıv14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


14. SAYFA ICERIGI

SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ
E, e Ekserji, Özgül ekserji EK Kayıp ekserji eıcun Kimyasal ekserji ey Yakıt ekserjisi ~ i maddesinin kontrol hacmine giriş ekserjisi ej j maddesinin kontrol hacminden çıkış ekserjisi etiz. Fiziksel ekserji eıam. Kimyasal ekserji Cpoı. Potansiyel ekserji eım. Termomekaniksel ekserji
QK Isı kaybı
Qj Tj sıcaklığındaki kaynaktan birim zamanda transfer edilen ısı
G,g Gibbs fonksiyonu, özgül Gibbs fonksiyonu g Yerçekim ivmesi h Entalpi
hu Alt ısıl değer
m Kütlesel debi ni i maddesinin mol sayısı P Basınç
v Hız R Üniversal gaz sabiti
S,s Entropi, özgül entropi
Stır. : Entropi üretimi
T Sıcaklık Wev Kontrol hacim işi
Yi i maddesinin mol oranı
xıv

İlgili Kaynaklarsingle.php