Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

BÖLÜMl
GİRİŞ
Bugün insanlığın karşılaştığı en önemli iki problem, doğal enerji kaynaklarının aşın sömürülmesinden doğmuştur. Bu problemler, yüksek kaliteye sahip ancak kalitesi sürekli azalan (düşük entropi) enerji taşıyıcıları ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Artan sorunlar ışığında toplumlar bu problemleri, hem enerji kaynaklarının minimum tüketilmesi hem de entropinin minimum üretilmesini sağlayarak çözebileceklerdir. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla en iyi fırsatları keşfetmek için en geçerli yol, tesis içinde dikkatli bir enerji denetlemesi yapmak ve daha sonra da bu denetlemeye parelel olarak alternatifleri aynı dikkatle hesaplamaktır. Bunun yanında mevcut sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması için yeni tekniklerin geliştirilmesi konusunda bilimsel komiteler çeşitli çalışmalar yapmıştır. Geçen yüzyıllarda birçok tersinmez sanayi proseslerinin enerji verimlerinin tespitinde termodinamik analizin kullanımı büyük oranda arttırılmıştır. Bunun için yeni birtakım kavramlar ortaya atılmamış olup bilinen kavramlar sanayi proseslerinin enerji analizi ve enerji optimasyonunun gerçekleştirilmesi şeklinde yeniden ele alınarak şekillendirilmiştir. Bu gelişme, araştırmacıları kullanılabilirlik, ekserji, ikinci kanun analizi, ekserji analizi, kayıp iş, vb. gibi kavramlara yöneltmiştir. Çok sayıda insanın geçmiş yüzyıl ya da daha fazla süreden beri ekserji analizinin pratik ve prensiplerini ortaya çıkarmış olmasına rağmen, 1930’lardan ve özellikle 1970’1erin başında meydana gelen “petrol amborgosu”ndan beri bu analizin
gelişimi hızlanmıştır.
Enerji analizi, enerjinin korunumu kanunu olarak bilinen termodinamiğin birinci kanununa dayandırılır. Birçok araştırmacı, bir prosesin geleneksel enerji analizinden başka bir de ekserji analizinin gerçekleştirilmesi ile enerji hesabının yapılabileceğini iddia etmişlerdir. Termodinamiğin birinci kanunu, enerji miktarı ile uğraşmakta olup, enerjinin var ya da yok edilemeyeceği gerçeğini ileri sürmektedir. Birinci kanun, bir proses sırasında sadece enerjinin muhasebesinin yapılmasında gerekli bir
116. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


16. SAYFA ICERIGI

BÖLÜMl
GİRİŞ
Bugün insanlığın karşılaştığı en önemli iki problem, doğal enerji kaynaklarının aşın sömürülmesinden doğmuştur. Bu problemler, yüksek kaliteye sahip ancak kalitesi sürekli azalan (düşük entropi) enerji taşıyıcıları ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Artan sorunlar ışığında toplumlar bu problemleri, hem enerji kaynaklarının minimum tüketilmesi hem de entropinin minimum üretilmesini sağlayarak çözebileceklerdir. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla en iyi fırsatları keşfetmek için en geçerli yol, tesis içinde dikkatli bir enerji denetlemesi yapmak ve daha sonra da bu denetlemeye parelel olarak alternatifleri aynı dikkatle hesaplamaktır. Bunun yanında mevcut sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması için yeni tekniklerin geliştirilmesi konusunda bilimsel komiteler çeşitli çalışmalar yapmıştır. Geçen yüzyıllarda birçok tersinmez sanayi proseslerinin enerji verimlerinin tespitinde termodinamik analizin kullanımı büyük oranda arttırılmıştır. Bunun için yeni birtakım kavramlar ortaya atılmamış olup bilinen kavramlar sanayi proseslerinin enerji analizi ve enerji optimasyonunun gerçekleştirilmesi şeklinde yeniden ele alınarak şekillendirilmiştir. Bu gelişme, araştırmacıları kullanılabilirlik, ekserji, ikinci kanun analizi, ekserji analizi, kayıp iş, vb. gibi kavramlara yöneltmiştir. Çok sayıda insanın geçmiş yüzyıl ya da daha fazla süreden beri ekserji analizinin pratik ve prensiplerini ortaya çıkarmış olmasına rağmen, 1930’lardan ve özellikle 1970’1erin başında meydana gelen “petrol amborgosu”ndan beri bu analizin
gelişimi hızlanmıştır.
Enerji analizi, enerjinin korunumu kanunu olarak bilinen termodinamiğin birinci kanununa dayandırılır. Birçok araştırmacı, bir prosesin geleneksel enerji analizinden başka bir de ekserji analizinin gerçekleştirilmesi ile enerji hesabının yapılabileceğini iddia etmişlerdir. Termodinamiğin birinci kanunu, enerji miktarı ile uğraşmakta olup, enerjinin var ya da yok edilemeyeceği gerçeğini ileri sürmektedir. Birinci kanun, bir proses sırasında sadece enerjinin muhasebesinin yapılmasında gerekli bir
1

İlgili Kaynaklarsingle.php