Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

araç olarak hizmet etmekte olmasına rağmen ikinci kanun, enerjinin kalitesi ile yani daha açık bir ifade ile bir proses sırasında enerji azalması, entropi üretimi ve kayıp iş ile ilgilenmektedir.
Ekserji analizi ikinci kanuna dayandırıldığından, genel olarak prosesteki verimsizliklerin enerji analizine nazaran daha iyi tespit edilmesini sağlamaktadır. Termodinamik bilimi; termal, kimyasal ve mekanik olaylar arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlaşılması amacıyla geliştirilmiştir. Proseslerin ve güç tesisinin artan kompleksliği, enerji kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak için tam bir termodinamik analize ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı yıllardır bazı termodinamikçiler aynı anda hem birinci hemde ikinci kanunun biraraya getirilmesinden oluşan yeni bir metod kullanmaktadırlar. Bu şekilde oluşturulmuş analiz teknikleri “Kullanılabilirlik Analizi” ya da “Ekserji Analizi” adları ile bilinmektedir. Her iki teknik de enerjinin kendisinden daha çok tersinmezlikten doğan enerji azalmasına neden olan enerjinin farklı formlarının iş potansiyel kavramını kullanmaktadır. Bu analiz teknikleri, termal tesislerin ayarlanması ya da yeni termal tesislerin tasarım veriminin artırılmasını amaçlayan termodinamik analizi de kullanılabilir yapmaktadır. Bundan dolayı ekserji analizi, tesisin enerji kullanım prosesinde önemli değişmeler meydana getirmek için kullanışlı bir araç olmuştur.
Ekserji ya da ikinci kanun analizi; sistemlerin gerçek proseslerinin tersinmez yapısının anlaşılması için kullanılan rölatif yeni bir tekniktir. İkinci kanun analizi, çevresel şartlara göre enerjinin farklı formlarının kalitesi ya da iş potansiyelinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilen ekserji kavramına dayandırılmaktadır.
Ekserji metodunun enerji sistemlerinin analiz edilmesinde kullanılan yeni bir metod olarak sık sık kabul edilmesine rağmen, ilk temelleri termodinamiğin ikinci kanununun matematiksel formülasyonundan sonra geçen yüzyılda sunulmuştur.
Tarih kriteri, ekserjinin Haywood (1974,1976) tarafından ele alındığını bildirirken; ekserji kavramı için en erken atılımlar Clausius (1865), Tait (1868),
217. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

araç olarak hizmet etmekte olmasına rağmen ikinci kanun, enerjinin kalitesi ile yani daha açık bir ifade ile bir proses sırasında enerji azalması, entropi üretimi ve kayıp iş ile ilgilenmektedir.
Ekserji analizi ikinci kanuna dayandırıldığından, genel olarak prosesteki verimsizliklerin enerji analizine nazaran daha iyi tespit edilmesini sağlamaktadır. Termodinamik bilimi; termal, kimyasal ve mekanik olaylar arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlaşılması amacıyla geliştirilmiştir. Proseslerin ve güç tesisinin artan kompleksliği, enerji kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak için tam bir termodinamik analize ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı yıllardır bazı termodinamikçiler aynı anda hem birinci hemde ikinci kanunun biraraya getirilmesinden oluşan yeni bir metod kullanmaktadırlar. Bu şekilde oluşturulmuş analiz teknikleri “Kullanılabilirlik Analizi” ya da “Ekserji Analizi” adları ile bilinmektedir. Her iki teknik de enerjinin kendisinden daha çok tersinmezlikten doğan enerji azalmasına neden olan enerjinin farklı formlarının iş potansiyel kavramını kullanmaktadır. Bu analiz teknikleri, termal tesislerin ayarlanması ya da yeni termal tesislerin tasarım veriminin artırılmasını amaçlayan termodinamik analizi de kullanılabilir yapmaktadır. Bundan dolayı ekserji analizi, tesisin enerji kullanım prosesinde önemli değişmeler meydana getirmek için kullanışlı bir araç olmuştur.
Ekserji ya da ikinci kanun analizi; sistemlerin gerçek proseslerinin tersinmez yapısının anlaşılması için kullanılan rölatif yeni bir tekniktir. İkinci kanun analizi, çevresel şartlara göre enerjinin farklı formlarının kalitesi ya da iş potansiyelinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilen ekserji kavramına dayandırılmaktadır.
Ekserji metodunun enerji sistemlerinin analiz edilmesinde kullanılan yeni bir metod olarak sık sık kabul edilmesine rağmen, ilk temelleri termodinamiğin ikinci kanununun matematiksel formülasyonundan sonra geçen yüzyılda sunulmuştur.
Tarih kriteri, ekserjinin Haywood (1974,1976) tarafından ele alındığını bildirirken; ekserji kavramı için en erken atılımlar Clausius (1865), Tait (1868),
2

İlgili Kaynaklarsingle.php