Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Thamson (Lord Kelvin) ‘in yardımlarıyla olmuştur. Bu alandaki en önemli isimler ise Maxwell (1875) ve Gibbs (1873) olmuştur (Tsatsaronis, 1993:227-257).
“Tersinmezliğe Savaş” adlı slogan bu ilerlemenin başlangıcını işaret etmektedir. 1950 ve 1960’lı yıllarda; ekserji balansı ve grafiksel sunumu, yakıtların ekserji hesabı ve kimyasal ekserji hesaplanması için referans durumları ileri sürülmüştür. İlave olarak, birkaç ekserji verimlilik tanımları ve sanayi proses ve tesislerine ilk ekserji analiz uygulamaları yapılmıştır. Maaliyet amaçlan için ekserji kullanım fikri 1932’de J. H. Keenan tarafından başlatılmıştır. Ekserji terimi Bosnjakovic tarafından o ana kadar kullanılan “İş Yeteneği” terimi yerine yeni bir kelime olarak Z. Rant (1956) tarafından uydurulmuştur. Bu gelişmelerden sonra Avrupa’da, bazı önemli isimler, besleme suyu ısıtıcılarının optimizasyonuna dayalı çalışmalarında bir buhar güç tesisinin herbir bileşenindeki ekserji tahrip giderlerini tespit etmişler ve diğer bazı termodinamikçiler de bunların izinden giderek yeniden üretimli bir ısı değiştirgecinin tasarım maaliyetine ekserjiyi uygulamışladır ( Tsatsaronis, 1993:227 – 257).
Tykodi (1967), proseslere giren/çıkan ve ölçüleri bilinen akışlar ile tersinmez proseslerin entropi üretimini ölçmek için baskı kurmuştur ve Haywood (1974), mevcut bir çevre içinde bulunan bir sistem belirli bir başlangıç durumundan yine belirli bir son duruma çevrimsel olmayan birkaç proses vasıtasıyla getirildiği zaman maksimum çıkış işini kullanılabilirlik analizi ile tespit etmiştir.
Alok (1988), dünyanın en önemli madenlerinden olan kömürün çeşitli tipleri için tasarlamış olduğu teçhizat üzerinde enerji ve ekserji analizlerini uygulamıştır.
Nelson (1988), Sekulic (1988), Chen (1988), London (1982), Paoletti (1989), Poulilahos (1989), Alefeld (1989) ve Bejan (1987, 1988) gibi araştırmacılar, entropiyi baz alan çalışmalar yapmışlardır. Örneğin Bejan (1987, 1988) tarafından ısı değiştergeçlerinin tasanmlanna yönelik olarak entropi baz alınarak mühendislik uygulamaları açısından çok kullanışlı ve önemli yöntemler geliştirilmiştir.
318. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


18. SAYFA ICERIGI

Thamson (Lord Kelvin) ‘in yardımlarıyla olmuştur. Bu alandaki en önemli isimler ise Maxwell (1875) ve Gibbs (1873) olmuştur (Tsatsaronis, 1993:227-257).
“Tersinmezliğe Savaş” adlı slogan bu ilerlemenin başlangıcını işaret etmektedir. 1950 ve 1960’lı yıllarda; ekserji balansı ve grafiksel sunumu, yakıtların ekserji hesabı ve kimyasal ekserji hesaplanması için referans durumları ileri sürülmüştür. İlave olarak, birkaç ekserji verimlilik tanımları ve sanayi proses ve tesislerine ilk ekserji analiz uygulamaları yapılmıştır. Maaliyet amaçlan için ekserji kullanım fikri 1932’de J. H. Keenan tarafından başlatılmıştır. Ekserji terimi Bosnjakovic tarafından o ana kadar kullanılan “İş Yeteneği” terimi yerine yeni bir kelime olarak Z. Rant (1956) tarafından uydurulmuştur. Bu gelişmelerden sonra Avrupa’da, bazı önemli isimler, besleme suyu ısıtıcılarının optimizasyonuna dayalı çalışmalarında bir buhar güç tesisinin herbir bileşenindeki ekserji tahrip giderlerini tespit etmişler ve diğer bazı termodinamikçiler de bunların izinden giderek yeniden üretimli bir ısı değiştirgecinin tasarım maaliyetine ekserjiyi uygulamışladır ( Tsatsaronis, 1993:227 – 257).
Tykodi (1967), proseslere giren/çıkan ve ölçüleri bilinen akışlar ile tersinmez proseslerin entropi üretimini ölçmek için baskı kurmuştur ve Haywood (1974), mevcut bir çevre içinde bulunan bir sistem belirli bir başlangıç durumundan yine belirli bir son duruma çevrimsel olmayan birkaç proses vasıtasıyla getirildiği zaman maksimum çıkış işini kullanılabilirlik analizi ile tespit etmiştir.
Alok (1988), dünyanın en önemli madenlerinden olan kömürün çeşitli tipleri için tasarlamış olduğu teçhizat üzerinde enerji ve ekserji analizlerini uygulamıştır.
Nelson (1988), Sekulic (1988), Chen (1988), London (1982), Paoletti (1989), Poulilahos (1989), Alefeld (1989) ve Bejan (1987, 1988) gibi araştırmacılar, entropiyi baz alan çalışmalar yapmışlardır. Örneğin Bejan (1987, 1988) tarafından ısı değiştergeçlerinin tasanmlanna yönelik olarak entropi baz alınarak mühendislik uygulamaları açısından çok kullanışlı ve önemli yöntemler geliştirilmiştir.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php