Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Hesselmann (1986), Knoche ve Hesselmann (1986) ve Avgoisti et al. (1989) gibi araştırmacılar, yatırım maliyeti-ekserji kaybı, ekserji kaybı-ürün kaybı ilişkilerini baz alan çalışmalar yaparken; El-Sayed ve Gaggioli (1989), Ranasinghe et al. (1989), Valero et al. (1989), Kotas (1985,1989), De Lucia ve Manfrida (1989), Carrington ve Sun (1989) gibi araştırmacılar ise özellikle verimin düşük oluşu ve nedenleri üzerinde durmuşlar ve bu nedenleri, ortadan kaldırmak için gerekli tasarım ve/veya işletme şartlan değişimlerine yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Jose Iribarne (1989), gerçek işletim şartlarına göre gerçek bir kağıt hamuru fabrikasına ekserji balansını uygulayarak kurutma ve buharlaştırma tesisindeki en önemli kayıpların, çevreye olan su kayıplarına bağlı olduğunu tespit etmiştir.
Kott et al. (1989), verilen termodinamik şartlar altında kararlı-durumda bulunan çok sayıdaki sıvı ve gaz akışlarının girdiği şartlar ile gerekli kılınan diğer termodinamik şartlarda ayrıldığı bir sistem tasarımı ile ilgilenmişlerdir. Yapılan çalışmanın sonunda da termodinamik ve ekonomik etkinliklerin taslaklara bağlı olarak çok fazla değişim gösterdiğini gözlemişlerdir.
Sergio ve lribarne (1990) tarafından yapılan çalışmada; az gelişmiş ülkeler için sanayi proseslerinde minimum enerji gereksinimlerinin saptanmasının önemi açısından ekserji analizini, kağıt hamuru, bakır ve çelik üretimine uygulamışlardır.
İleri (1990), belli bir sistem yapısı içinde, yatırım ile ekserji harcamaları arasında sistem ürününün maliyetini minimuma indirecek dengenin kurulması ve daha sonra da termoekonomik incelemenin son ve asıl basamağı ile :fiatlandırma konularım ele
almıştır.
Onat (1990) tarafından yapılan çalışmada; bir kontrol hacmine ekserji analizinin uygulanması ile sistemdeki tersinmezliklerin yerinin, çeşitinin ve miktarının bulunması için çeşitli sayısal örnekler üzerinde incelemeler yapılmıştır.
419. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


19. SAYFA ICERIGI

Hesselmann (1986), Knoche ve Hesselmann (1986) ve Avgoisti et al. (1989) gibi araştırmacılar, yatırım maliyeti-ekserji kaybı, ekserji kaybı-ürün kaybı ilişkilerini baz alan çalışmalar yaparken; El-Sayed ve Gaggioli (1989), Ranasinghe et al. (1989), Valero et al. (1989), Kotas (1985,1989), De Lucia ve Manfrida (1989), Carrington ve Sun (1989) gibi araştırmacılar ise özellikle verimin düşük oluşu ve nedenleri üzerinde durmuşlar ve bu nedenleri, ortadan kaldırmak için gerekli tasarım ve/veya işletme şartlan değişimlerine yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Jose Iribarne (1989), gerçek işletim şartlarına göre gerçek bir kağıt hamuru fabrikasına ekserji balansını uygulayarak kurutma ve buharlaştırma tesisindeki en önemli kayıpların, çevreye olan su kayıplarına bağlı olduğunu tespit etmiştir.
Kott et al. (1989), verilen termodinamik şartlar altında kararlı-durumda bulunan çok sayıdaki sıvı ve gaz akışlarının girdiği şartlar ile gerekli kılınan diğer termodinamik şartlarda ayrıldığı bir sistem tasarımı ile ilgilenmişlerdir. Yapılan çalışmanın sonunda da termodinamik ve ekonomik etkinliklerin taslaklara bağlı olarak çok fazla değişim gösterdiğini gözlemişlerdir.
Sergio ve lribarne (1990) tarafından yapılan çalışmada; az gelişmiş ülkeler için sanayi proseslerinde minimum enerji gereksinimlerinin saptanmasının önemi açısından ekserji analizini, kağıt hamuru, bakır ve çelik üretimine uygulamışlardır.
İleri (1990), belli bir sistem yapısı içinde, yatırım ile ekserji harcamaları arasında sistem ürününün maliyetini minimuma indirecek dengenin kurulması ve daha sonra da termoekonomik incelemenin son ve asıl basamağı ile :fiatlandırma konularım ele
almıştır.
Onat (1990) tarafından yapılan çalışmada; bir kontrol hacmine ekserji analizinin uygulanması ile sistemdeki tersinmezliklerin yerinin, çeşitinin ve miktarının bulunması için çeşitli sayısal örnekler üzerinde incelemeler yapılmıştır.
4

İlgili Kaynaklarsingle.php