Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

KABUL:
Perihan Erduranlı tarafından hazırlanan ”ENERJİ SAN1RALINA EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASf’ başlıklı bu çalışmaj ürirniz tarafından değerlendirilerek, Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik tezi olarak kabul edilmiştir. 31107/1997.

Başkan

. Doç. Dr. Ertuğrul TAÇGIN

!iM
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOPAÇ
(Danışman)
~~l o”‘S v-1
Üye Yrd.Doç .Sadri ŞENSOY

ONAY: Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. I / 1997
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
112. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


2. SAYFA ICERIGI

KABUL:
Perihan Erduranlı tarafından hazırlanan ”ENERJİ SAN1RALINA EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASf’ başlıklı bu çalışmaj ürirniz tarafından değerlendirilerek, Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik tezi olarak kabul edilmiştir. 31107/1997.

Başkan

. Doç. Dr. Ertuğrul TAÇGIN

!iM
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOPAÇ
(Danışman)
~~l o”‘S v-1
Üye Yrd.Doç .Sadri ŞENSOY

ONAY: Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. I / 1997
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
11

İlgili Kaynaklarsingle.php