Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Yavuz (1990), üç farklı model tersinir ısı makinası (Otto, Brayton ve Diesel) modelini seçerek, bu makinadan elde edilebilecek maksimum gücü ve bu güçteki ısıl verim eşitliğinin elde edilmesini gerçekleştirmiştir.
Ayhan ve arkadaşları (1990A) tarafından yapılan çalışmaya göre, dönen sistem için tersinmezlik ifadesi gerçekleştirilmiş ve yapılan deneysel çalışmaların değerlendirilmesinde bu ifadeden yararlanılmıştır.
Ayhan ve arkadaşları (1990 B), yaptıkları çalışmada; güneş kollektörlü, enefJı depolu ısı pompası sisteminde enerji depolamasındaki yeni tekniklerin sistemin ekserjik verimi üzerine etkilerinin, araştırılması amacıyla deneysel bir çalışma
yapmışlardır.
Kolip ve Çelik (1990 A), bir dizel motoruna ekserji analizini uygulayarak, egzos gazlan ekserjisinin minimum değere sahip olduğu aralığı özgül yakıt sarfiyatı ile de karşılaştırarak en uygun çalışma aralığım belirlemişlerdir.
Kolip ve arkadaşları (1990 B) da; kuru sisteme göre üretim yapan ön ısıtıcılı bir çimento fabrikasını, gerçek işletme verilerini kullanarak, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına göre incelemişlerdir. Bu yöntemle her ünitenin kayıp ekserjilerini tespit ederek, hazırlamış oldukları ekserji – enerji değerleri yardımıyla prosesteki verimsizlikleri ve nedenlerini belirlemişlerdir.
Eğrican ve Özdoğan (1990), enerji sistemlerinin ekserji esas alınarak incelenmesine yönelik mühendislik uygulamalarının gelişimini, neden – sonuç ilişkilerini de gözönünde bulundurarak irdelemişlerdir. Sonuçta da, entropi bazlı çalışmalarla bu ilişkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir.
Rosen (1990), enerji ve ekserji analizini, yakıt-hücre sistemleri ile fosil yakıt ve nükleer buhar güç tesislerine uygulamıştır. Sonuç olarak, bir tesis için enerji
520. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


20. SAYFA ICERIGI

Yavuz (1990), üç farklı model tersinir ısı makinası (Otto, Brayton ve Diesel) modelini seçerek, bu makinadan elde edilebilecek maksimum gücü ve bu güçteki ısıl verim eşitliğinin elde edilmesini gerçekleştirmiştir.
Ayhan ve arkadaşları (1990A) tarafından yapılan çalışmaya göre, dönen sistem için tersinmezlik ifadesi gerçekleştirilmiş ve yapılan deneysel çalışmaların değerlendirilmesinde bu ifadeden yararlanılmıştır.
Ayhan ve arkadaşları (1990 B), yaptıkları çalışmada; güneş kollektörlü, enefJı depolu ısı pompası sisteminde enerji depolamasındaki yeni tekniklerin sistemin ekserjik verimi üzerine etkilerinin, araştırılması amacıyla deneysel bir çalışma
yapmışlardır.
Kolip ve Çelik (1990 A), bir dizel motoruna ekserji analizini uygulayarak, egzos gazlan ekserjisinin minimum değere sahip olduğu aralığı özgül yakıt sarfiyatı ile de karşılaştırarak en uygun çalışma aralığım belirlemişlerdir.
Kolip ve arkadaşları (1990 B) da; kuru sisteme göre üretim yapan ön ısıtıcılı bir çimento fabrikasını, gerçek işletme verilerini kullanarak, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına göre incelemişlerdir. Bu yöntemle her ünitenin kayıp ekserjilerini tespit ederek, hazırlamış oldukları ekserji – enerji değerleri yardımıyla prosesteki verimsizlikleri ve nedenlerini belirlemişlerdir.
Eğrican ve Özdoğan (1990), enerji sistemlerinin ekserji esas alınarak incelenmesine yönelik mühendislik uygulamalarının gelişimini, neden – sonuç ilişkilerini de gözönünde bulundurarak irdelemişlerdir. Sonuçta da, entropi bazlı çalışmalarla bu ilişkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir.
Rosen (1990), enerji ve ekserji analizini, yakıt-hücre sistemleri ile fosil yakıt ve nükleer buhar güç tesislerine uygulamıştır. Sonuç olarak, bir tesis için enerji
5

İlgili Kaynaklarsingle.php