Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

verıınının incelenmesinin yamda ekserjik verımın incelenmesi gerektiğini de
doğrulamıştır.
Dunbar et al. (1991) yaptıkarı çalışmada; yakıt – hücreli (fuel-cell) elektrik – güç üretim tesisine ekserji analizi uygulamışlar ve yakıt – hücresiz sistemle karşılaştırdıklarında yakıt – hücreli elektrik – güç tesisinin %20 daha karlı çalıştığı sonucuna varmışlardır.
Sun ve Carrington (1991), viskoz dağılım prosesleri, kondüksiyonla ısı transferi, radyasyonla ısı transferi, madde difüzyonu ve kimyasal reaksiyonlar için çok bileşenli akış durumlarının ekserji balansı üzerinde çalışmışlardır.
Gaggioli et al. (1991), içinde proses buharının tümünü ve ihtiyaç duyulan gücün üretildiği yeni bir nitrik asit tesisine, yakıt ve güç giderlerini minimum yapmak üzere ekserji analizini uygulamışlardır.
Bidini ve Stecco (1991) yaptıkları çalışmada, ortaya attıkları TEXAS (Thermal ve Exergetic Analysis of Systems) metodunu kullanarak endüstriyel prosesler içindeki ekserji kayıplarım tespit etmek ve bu kayıpları indirgemek için ekserjik yaklaşımı kullanmışlardır. Bu metoda göre oluşturdukları performans grafiği ile tesisin belirli koşullar altındaki giderlerinin nasıl minimum yapılması gerektiğini de
göstermişlerdir.
Gool (1992), sanayi proseslerinin analizi için birinci kanun analizi yanında ekserji kavramının faydasını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Buna göre, ekserji analizi ile genel mühendislik yaklaşımı arasındaki temel farkın, ikinci kanunun kullanımından dolayı değil, termodinamik fonksiyonların değerlerini hesaplamak için farklı referans durumların kullanımından ileri geldiğini göstermişlerdir.
Habib ve Zubair (1992), yeniden üretimli yeniden ısıtmalı güç tesisleri ıçın tersinmezlik analiz terimlerini kullanarak performans hesabım yapmışlardır.
621. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

verıınının incelenmesinin yamda ekserjik verımın incelenmesi gerektiğini de
doğrulamıştır.
Dunbar et al. (1991) yaptıkarı çalışmada; yakıt – hücreli (fuel-cell) elektrik – güç üretim tesisine ekserji analizi uygulamışlar ve yakıt – hücresiz sistemle karşılaştırdıklarında yakıt – hücreli elektrik – güç tesisinin %20 daha karlı çalıştığı sonucuna varmışlardır.
Sun ve Carrington (1991), viskoz dağılım prosesleri, kondüksiyonla ısı transferi, radyasyonla ısı transferi, madde difüzyonu ve kimyasal reaksiyonlar için çok bileşenli akış durumlarının ekserji balansı üzerinde çalışmışlardır.
Gaggioli et al. (1991), içinde proses buharının tümünü ve ihtiyaç duyulan gücün üretildiği yeni bir nitrik asit tesisine, yakıt ve güç giderlerini minimum yapmak üzere ekserji analizini uygulamışlardır.
Bidini ve Stecco (1991) yaptıkları çalışmada, ortaya attıkları TEXAS (Thermal ve Exergetic Analysis of Systems) metodunu kullanarak endüstriyel prosesler içindeki ekserji kayıplarım tespit etmek ve bu kayıpları indirgemek için ekserjik yaklaşımı kullanmışlardır. Bu metoda göre oluşturdukları performans grafiği ile tesisin belirli koşullar altındaki giderlerinin nasıl minimum yapılması gerektiğini de
göstermişlerdir.
Gool (1992), sanayi proseslerinin analizi için birinci kanun analizi yanında ekserji kavramının faydasını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Buna göre, ekserji analizi ile genel mühendislik yaklaşımı arasındaki temel farkın, ikinci kanunun kullanımından dolayı değil, termodinamik fonksiyonların değerlerini hesaplamak için farklı referans durumların kullanımından ileri geldiğini göstermişlerdir.
Habib ve Zubair (1992), yeniden üretimli yeniden ısıtmalı güç tesisleri ıçın tersinmezlik analiz terimlerini kullanarak performans hesabım yapmışlardır.
6

İlgili Kaynaklarsingle.php