Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Schaeffer ve Witshafter (1992), kendi kaynaklarım kullanan Brezilya ekonomisine ekserji analizini uygulamış ve neticede ikinci kanun veriminin birinci kanun veriminin ancak üçte ikisi olduğunu göstermiştir.
Rosen ve Scott (1992), bugün Hidrojen üretimi için en önemli sanayı proseslerinden biri olan suyun elektrolizini ele almışlardır. Suyun elektrolizi çalışması, toplam prosesi oluşturan çeşitli kademeler boyunca enerji ve ekserji akışlarını gözönüne alarak su ve ısıdan hidrojen üretmede kullanılan elektroliz prosesinin, termodinamik performansım oluşturmuşlardır. Bundan sonra, en önemli kayıpların hangi ünitede ve neden meydana geldiğini göstermişlerdir.
Tsatsaronis (1993), bir enerji tesisine, enerji sistemlerinin optimım tasarımını ve performansım hesaplamak için mühendislik ekonomisinin genel kavramları ile ekserjinin biraraya getirilmesinden oluşan termoekonomik analizi uygulamıştır.
Moran ve Sciubba (1994); petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarını sistemlerin efektif şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu enerji kaynaklarının uygulama alanlan üzerinde hem ekserji prensiplerinin hem de ekserji analizinin mevcut literatürünü başarıyla kullanarak atık ve kayıpların büyüklüğü, tipi ve meydana geldiği yerleri tespit etmişlerdir.
Ekserji analizine dayalı gelişmeler dikkate alınarak bu çalışmada; mevcut bir demir çelik fabrikasının enerji santrali üzerinde, tesisten alınan gerçek işletme verileri kullanılarak ünite ünite enerji ve ekserji analizlerinin uygulanmasının yamda enerji ve ekserji kayıplarına göre karşılaştırma yapılması amaçlanmaktadır.
722. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


22. SAYFA ICERIGI

Schaeffer ve Witshafter (1992), kendi kaynaklarım kullanan Brezilya ekonomisine ekserji analizini uygulamış ve neticede ikinci kanun veriminin birinci kanun veriminin ancak üçte ikisi olduğunu göstermiştir.
Rosen ve Scott (1992), bugün Hidrojen üretimi için en önemli sanayı proseslerinden biri olan suyun elektrolizini ele almışlardır. Suyun elektrolizi çalışması, toplam prosesi oluşturan çeşitli kademeler boyunca enerji ve ekserji akışlarını gözönüne alarak su ve ısıdan hidrojen üretmede kullanılan elektroliz prosesinin, termodinamik performansım oluşturmuşlardır. Bundan sonra, en önemli kayıpların hangi ünitede ve neden meydana geldiğini göstermişlerdir.
Tsatsaronis (1993), bir enerji tesisine, enerji sistemlerinin optimım tasarımını ve performansım hesaplamak için mühendislik ekonomisinin genel kavramları ile ekserjinin biraraya getirilmesinden oluşan termoekonomik analizi uygulamıştır.
Moran ve Sciubba (1994); petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarını sistemlerin efektif şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca bu enerji kaynaklarının uygulama alanlan üzerinde hem ekserji prensiplerinin hem de ekserji analizinin mevcut literatürünü başarıyla kullanarak atık ve kayıpların büyüklüğü, tipi ve meydana geldiği yerleri tespit etmişlerdir.
Ekserji analizine dayalı gelişmeler dikkate alınarak bu çalışmada; mevcut bir demir çelik fabrikasının enerji santrali üzerinde, tesisten alınan gerçek işletme verileri kullanılarak ünite ünite enerji ve ekserji analizlerinin uygulanmasının yamda enerji ve ekserji kayıplarına göre karşılaştırma yapılması amaçlanmaktadır.
7

İlgili Kaynaklarsingle.php