Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

bir proses geçıren sistemden elde edilebilen maksimum faydalı iştir. Ayrıca tersinmezlik, bir proses sırasında kaybedilen iş potansiyelidir ve bu kayıp iş potansiyeli, tersinmezliklerin sonucu olarak meydana gelir. Yukardaki tanımlar ışığında ikinci kanun verimi tanımlandıktan sonra bu kavramlar kapalı sistemlere ve kontrol hacimlerine uygulanmıştır.
Bir enerji kaynağı için önemli olan şey, kaynağın iş potansiyelidir. Yani; kaynaktan faydalı iş üretebildiğimiz ve jeneratörü çalıştırabildiğimiz enerji miktarıdır. Enerjinin işe dönüştürmede kullanılmayan kısmı da sonunda atık enerji şeklinde atılacaktır. Buna göre, belirli bir durumda verilen bir enerji miktarının hesaplanmasında yeterli olan bir özellik vardır ki bu özelliğe “kullanılabilirlik” denir.
Belirli durumdaki bir sistemin içerdiği enerjinin ış potansiyeli, basit olarak sistemden elde edilebilen maksimum faydalı iştir. Bir proses sırasında yapılan iş, sistemin başlangıç durumunun, sistemin son durumunun ve proses yolunun bir fonksiyonudur.
Çevresi ile dengede olan bir sistemin ölü durumda olduğu söylenir. Ölü durumdaki bir sistem, çevresinin basınç ve sıcaklığındadır (yani çevresi ile termal ve mekanik denge halindedir). Başlangıçta ölü durumda olan bir sistemden iş üretilemez. Atmosferin çok büyük miktarda enerji içeriğine sahip olmasına rağmen ölü durumda olduğundan içerdiği bu enerji, iş potansiyeline sahip değildir. Başka bir ifade ile çok miktarda enerji içeren atmosferin kullanılabilirliği sıfırdır.
Ekserji tanımında temsil edilen çevre ve denge terimleri, bazı açıklamaları gerektirir. Bunlar, sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış dengedir.
“Sınırlandırılmış denge durumu” sistemin çevre ile termal ve mekanik denge halinde olduğu zamanki durumudur. Bu koşullar altında sistemin basınç ve sıcaklığı sırasıyla çevrenin basınç ve sıcaklığı olan T0 ve P0’dır. Sınırlandırılmış denge durumunda, sistemin çevre ile kimyasal etkileşim ve karışımını engellemek için
924. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


24. SAYFA ICERIGI

bir proses geçıren sistemden elde edilebilen maksimum faydalı iştir. Ayrıca tersinmezlik, bir proses sırasında kaybedilen iş potansiyelidir ve bu kayıp iş potansiyeli, tersinmezliklerin sonucu olarak meydana gelir. Yukardaki tanımlar ışığında ikinci kanun verimi tanımlandıktan sonra bu kavramlar kapalı sistemlere ve kontrol hacimlerine uygulanmıştır.
Bir enerji kaynağı için önemli olan şey, kaynağın iş potansiyelidir. Yani; kaynaktan faydalı iş üretebildiğimiz ve jeneratörü çalıştırabildiğimiz enerji miktarıdır. Enerjinin işe dönüştürmede kullanılmayan kısmı da sonunda atık enerji şeklinde atılacaktır. Buna göre, belirli bir durumda verilen bir enerji miktarının hesaplanmasında yeterli olan bir özellik vardır ki bu özelliğe “kullanılabilirlik” denir.
Belirli durumdaki bir sistemin içerdiği enerjinin ış potansiyeli, basit olarak sistemden elde edilebilen maksimum faydalı iştir. Bir proses sırasında yapılan iş, sistemin başlangıç durumunun, sistemin son durumunun ve proses yolunun bir fonksiyonudur.
Çevresi ile dengede olan bir sistemin ölü durumda olduğu söylenir. Ölü durumdaki bir sistem, çevresinin basınç ve sıcaklığındadır (yani çevresi ile termal ve mekanik denge halindedir). Başlangıçta ölü durumda olan bir sistemden iş üretilemez. Atmosferin çok büyük miktarda enerji içeriğine sahip olmasına rağmen ölü durumda olduğundan içerdiği bu enerji, iş potansiyeline sahip değildir. Başka bir ifade ile çok miktarda enerji içeren atmosferin kullanılabilirliği sıfırdır.
Ekserji tanımında temsil edilen çevre ve denge terimleri, bazı açıklamaları gerektirir. Bunlar, sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış dengedir.
“Sınırlandırılmış denge durumu” sistemin çevre ile termal ve mekanik denge halinde olduğu zamanki durumudur. Bu koşullar altında sistemin basınç ve sıcaklığı sırasıyla çevrenin basınç ve sıcaklığı olan T0 ve P0’dır. Sınırlandırılmış denge durumunda, sistemin çevre ile kimyasal etkileşim ve karışımını engellemek için
9

İlgili Kaynaklarsingle.php