Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

2.2. EKSERJIYE SEBEP OLAN FAKTÖRLER

2.2.1. İş Transferine Bağlı Ekserji: Verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tanımlandığından, iş her durumda ekserjiye eşitttir. Bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir.

WMak = Ew

( 2.1)

2.2.2. Isı Transferine Bağlı Ekserj i : Kontrol yüzeyindeki ısı transferinin ekserjisi; çevrenin sıfır kalitedeki termal enerji rezervuan olarak kullanılmasından elde
. edilebilen maksimum işe göre bulunur. Birim zamandaki ısı transferi olarak Q,ve ısı
transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık olarak da T, seçildiğinde, termal enerjiden maksimum işe dönüşüm hızı aşadaki gibi yazılabilir: (Kotas, 1985);

(2.2)

( 2.3)
Burada t’ya ”boyutsuz ekserjik sıcaklık” denir ve To sıcaklığındaki çevrenin termal enerji rezervuan olarak kullanıldığı özel durumun Camot verimliliğine eşittir. Birim
. .zamandaki ısı transferine bağlı ekserjiye ”termal ekserji akısı” denir ve açık sistem
analizinde EQ ile gösterilir. Eşitlik (2.2)’deki Q.’ın işareti, ısı transferi sisteme yapıldığı zaman pozitiftir. Yani, ısı transferi çevre sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta meydana gelmiştir. Bu yüzden de t pozitiftir ve kontrol bölgesinde yapılan ısı transferi kontrol bölgesinin ekserjisini arttırır.

1126. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


26. SAYFA ICERIGI

2.2. EKSERJIYE SEBEP OLAN FAKTÖRLER

2.2.1. İş Transferine Bağlı Ekserji: Verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tanımlandığından, iş her durumda ekserjiye eşitttir. Bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir.

WMak = Ew

( 2.1)

2.2.2. Isı Transferine Bağlı Ekserj i : Kontrol yüzeyindeki ısı transferinin ekserjisi; çevrenin sıfır kalitedeki termal enerji rezervuan olarak kullanılmasından elde
. edilebilen maksimum işe göre bulunur. Birim zamandaki ısı transferi olarak Q,ve ısı
transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık olarak da T, seçildiğinde, termal enerjiden maksimum işe dönüşüm hızı aşadaki gibi yazılabilir: (Kotas, 1985);

(2.2)

( 2.3)
Burada t’ya ”boyutsuz ekserjik sıcaklık” denir ve To sıcaklığındaki çevrenin termal enerji rezervuan olarak kullanıldığı özel durumun Camot verimliliğine eşittir. Birim
. .zamandaki ısı transferine bağlı ekserjiye ”termal ekserji akısı” denir ve açık sistem
analizinde EQ ile gösterilir. Eşitlik (2.2)’deki Q.’ın işareti, ısı transferi sisteme yapıldığı zaman pozitiftir. Yani, ısı transferi çevre sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta meydana gelmiştir. Bu yüzden de t pozitiftir ve kontrol bölgesinde yapılan ısı transferi kontrol bölgesinin ekserjisini arttırır.

11

İlgili Kaynaklarsingle.php