Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

2.2.3. Maddenin Kararlı Akışına Bağlı Ekserji : Kararlı akış halindeki bir maddenin ekserjisi, sadece çevreyle etkileşebilen akış sırasında akışın prosesler vasıtasıyla başlangıç durumundan çevrenin ölü durumuna getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir.

.2.3. EKSERJİNİN BİLEŞENLERİ
Akış halindeki bir maddenin E ile gösterilen ekserjisi başlıca dört gruba ayrılabilir. Bunlar; kinetik ekserji, potansiyel ekserji, fiziksel ekserji ve kimyasal ekserjidir Ekserjinin bileşenleri Şekil (2.1 )’deki gibi gösterilebilir.

EKSERJİ(E)

l
Potansiyel Ekserji

l 1Kinetik Ekserji

Termal Ekserji
t: EkseıjiEkseıji1 Fiziksel Kimyasal

Şekil 2.1. Sistem sınırından girip çıkan madde akışının ekserji bileşenleri.

.Nükleer, magnetizma ve elektrik etkileri ile yüzey geriliminin ihmal edildiği
durumda E ekserji toplamı, bu dört bileşenin toplamı şeklinde aşağıdaki gibi
yazılabilir:

. .
E =EK +Ep +EFiz +EKim

( 2.4)

Burada;

.

.

EK: Kinetik Ekserji, EP : Potansiyel Ekserji, EFiz: Fiziksel Ekserji ve

1227. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


27. SAYFA ICERIGI

2.2.3. Maddenin Kararlı Akışına Bağlı Ekserji : Kararlı akış halindeki bir maddenin ekserjisi, sadece çevreyle etkileşebilen akış sırasında akışın prosesler vasıtasıyla başlangıç durumundan çevrenin ölü durumuna getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir.

.2.3. EKSERJİNİN BİLEŞENLERİ
Akış halindeki bir maddenin E ile gösterilen ekserjisi başlıca dört gruba ayrılabilir. Bunlar; kinetik ekserji, potansiyel ekserji, fiziksel ekserji ve kimyasal ekserjidir Ekserjinin bileşenleri Şekil (2.1 )’deki gibi gösterilebilir.

EKSERJİ(E)

l
Potansiyel Ekserji

l 1Kinetik Ekserji

Termal Ekserji
t: EkseıjiEkseıji1 Fiziksel Kimyasal

Şekil 2.1. Sistem sınırından girip çıkan madde akışının ekserji bileşenleri.

.Nükleer, magnetizma ve elektrik etkileri ile yüzey geriliminin ihmal edildiği
durumda E ekserji toplamı, bu dört bileşenin toplamı şeklinde aşağıdaki gibi
yazılabilir:

. .
E =EK +Ep +EFiz +EKim

( 2.4)

Burada;

.

.

EK: Kinetik Ekserji, EP : Potansiyel Ekserji, EFiz: Fiziksel Ekserji ve

12

İlgili Kaynaklarsingle.php