Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

.
EKim:Kimyasal Ekserjiyi ifade etmektedir.

2.3.1. Kinetik Ekserji : Bir madde akışının kinetik ekserjisi, düzenli bir enerji formudur ve bundan dolayı da tamamen işe dönüştürülebilir. Kinetik enerji değeri çevresel referans düzeyine göre hesaplanırsa kinetik ekserji değerine eşit olur. Buna göre:


EK=m2

( 2.5 )

m : Akışkanın kütlesel debisi ve V: Akış halindeki akışkanın kütle hızı’dır.
2.3.2. Potansiyel Ekserji : Kinetik ekserjiye benzer şekilde, akış halindeki maddelerin potansiyel enerjisi düzenli bir enerji formu olduğundan tamamen işe dönüştürülebilir. Potansiyel enerji değeri çevresel referans düzeyine göre hesaplanırsa potansiyel ekserji değerine eşit olur. Buna göre:
( 2.6 )
.
m: Akış halindeki akışkanın kütlesel debisi, g: Yerçekim ivmesi, ve Zo’da deniz seviyesinden olan kot farkını göstermektedir
2.3.3. Fiziksel Ekserji : Fiziksel ekserji; akış halindeki bir madde çevre ile sadece termal etkileşim içeren tersinir fiziksel prosesler ile başlangıç şartlarından, (Po , T0) ile belirli çevre şartlarına getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir. Fiziksel ekserji, Bölüm 3’te daha ayrıntılı olarak verilecektir.
2.3.4. Kimyasal Ekserji: Fiziksel ekserji tayininde, akışın son durumu {T0, Po) ile belirli çevresel durum olup, sıfır kinetik ve sıfır potansiyel ekserjiyle belirlenmiştir. Oysa bu son durum, akış halindeki maddenin kimyasal ekserjisini saptayacak olan

1328. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


28. SAYFA ICERIGI

.
EKim:Kimyasal Ekserjiyi ifade etmektedir.

2.3.1. Kinetik Ekserji : Bir madde akışının kinetik ekserjisi, düzenli bir enerji formudur ve bundan dolayı da tamamen işe dönüştürülebilir. Kinetik enerji değeri çevresel referans düzeyine göre hesaplanırsa kinetik ekserji değerine eşit olur. Buna göre:


EK=m2

( 2.5 )

m : Akışkanın kütlesel debisi ve V: Akış halindeki akışkanın kütle hızı’dır.
2.3.2. Potansiyel Ekserji : Kinetik ekserjiye benzer şekilde, akış halindeki maddelerin potansiyel enerjisi düzenli bir enerji formu olduğundan tamamen işe dönüştürülebilir. Potansiyel enerji değeri çevresel referans düzeyine göre hesaplanırsa potansiyel ekserji değerine eşit olur. Buna göre:
( 2.6 )
.
m: Akış halindeki akışkanın kütlesel debisi, g: Yerçekim ivmesi, ve Zo’da deniz seviyesinden olan kot farkını göstermektedir
2.3.3. Fiziksel Ekserji : Fiziksel ekserji; akış halindeki bir madde çevre ile sadece termal etkileşim içeren tersinir fiziksel prosesler ile başlangıç şartlarından, (Po , T0) ile belirli çevre şartlarına getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir. Fiziksel ekserji, Bölüm 3’te daha ayrıntılı olarak verilecektir.
2.3.4. Kimyasal Ekserji: Fiziksel ekserji tayininde, akışın son durumu {T0, Po) ile belirli çevresel durum olup, sıfır kinetik ve sıfır potansiyel ekserjiyle belirlenmiştir. Oysa bu son durum, akış halindeki maddenin kimyasal ekserjisini saptayacak olan

13

İlgili Kaynaklarsingle.php