Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

tersinir prosesler için de başlangıç durumu olacaktır. Son durum ise, maddenin ekserji tanımına göre çevre ile sınırlandırılmamış denge durumu olan ölü duruma indirgeneceği durum olacaktır. Bundan dolayı, kimyasal ekserji tanımı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Ele alınan maddenin sadece çevre ile madde alış – verişi ve ısı transferi içeren prosesler ile çevresel durumdan ölü duruma getirildiği zaman elde edilebilir maksimum iş miktarına kimyasal ekserji denir.Ya da başka bir ifade ile kimyasal ekserji; (To , Po) parametrelerine sahip olan madde; (To, Po) şartlarındaki çevrenin referans bileşenleri ile dengeye getirildiğinde elde edilen maksimum iş miktarına eşittir (Gündüz, 1991 ).
Termodinamik çevreyi, bir termodinamik proses sırasında sistem ve çevre arasında ısı ve madde alış-verişi gerçekleştirildiğinde çevre içindeki kimyasal bileşenlerin (referans maddelerinin ya da çevre içinde sıfırdan farklı konsantrasyona sahip maddeler) kararsız durumun ( T0, Po ) sabit kaldığı büyük bir denge sistemi olarak kabul edilir. Referans maddeler arasında kimyasal reaksiyonlar meydana gelemez. Bu durumda, sadece tam bir termodinamik denge varlığından söz edilir ve çevrenin toplam ekserjisi sıfıra eşittir. Çevrenin verilen basınç ve sıcaklığı ve çevre içinde kapsanan kimyasal elementlerin verilen miktarları için, çevreyi oluşturan kimyasal bileşenlerin kimyasal dengesi hesaplanabilir. Ekserji, teorik açıdan uygun bir çevre için değil, doğal çevremizin gözönüne alınan koşulları için bir sistemden çıkış iş potansiyelini temsil eder.
2.4. YAKITLAR
Enerji oluşturmak için yakılabilen materyallere yakıt (fuel) denir. En genel yakıtlar temel olarak hidrojen ve karbon içerir. Bunlara hidrokarbon yakıtlar denir ve CaHb genel formülü ile gösterilir. Hidrokarbon yakıtlar, kömür, gazolin ve doğal gaz gibi tüm fazları içerir.
Kömürün temel yapısını karbon oluşturur. Karbon aynı zamanda çeşitli miktarlarda 0 2, H2, N2, S, nem ve kül de içerir. Kömür için tam bir kütle analizi vermek çok
1429. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

tersinir prosesler için de başlangıç durumu olacaktır. Son durum ise, maddenin ekserji tanımına göre çevre ile sınırlandırılmamış denge durumu olan ölü duruma indirgeneceği durum olacaktır. Bundan dolayı, kimyasal ekserji tanımı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Ele alınan maddenin sadece çevre ile madde alış – verişi ve ısı transferi içeren prosesler ile çevresel durumdan ölü duruma getirildiği zaman elde edilebilir maksimum iş miktarına kimyasal ekserji denir.Ya da başka bir ifade ile kimyasal ekserji; (To , Po) parametrelerine sahip olan madde; (To, Po) şartlarındaki çevrenin referans bileşenleri ile dengeye getirildiğinde elde edilen maksimum iş miktarına eşittir (Gündüz, 1991 ).
Termodinamik çevreyi, bir termodinamik proses sırasında sistem ve çevre arasında ısı ve madde alış-verişi gerçekleştirildiğinde çevre içindeki kimyasal bileşenlerin (referans maddelerinin ya da çevre içinde sıfırdan farklı konsantrasyona sahip maddeler) kararsız durumun ( T0, Po ) sabit kaldığı büyük bir denge sistemi olarak kabul edilir. Referans maddeler arasında kimyasal reaksiyonlar meydana gelemez. Bu durumda, sadece tam bir termodinamik denge varlığından söz edilir ve çevrenin toplam ekserjisi sıfıra eşittir. Çevrenin verilen basınç ve sıcaklığı ve çevre içinde kapsanan kimyasal elementlerin verilen miktarları için, çevreyi oluşturan kimyasal bileşenlerin kimyasal dengesi hesaplanabilir. Ekserji, teorik açıdan uygun bir çevre için değil, doğal çevremizin gözönüne alınan koşulları için bir sistemden çıkış iş potansiyelini temsil eder.
2.4. YAKITLAR
Enerji oluşturmak için yakılabilen materyallere yakıt (fuel) denir. En genel yakıtlar temel olarak hidrojen ve karbon içerir. Bunlara hidrokarbon yakıtlar denir ve CaHb genel formülü ile gösterilir. Hidrokarbon yakıtlar, kömür, gazolin ve doğal gaz gibi tüm fazları içerir.
Kömürün temel yapısını karbon oluşturur. Karbon aynı zamanda çeşitli miktarlarda 0 2, H2, N2, S, nem ve kül de içerir. Kömür için tam bir kütle analizi vermek çok
14

İlgili Kaynaklarsingle.php