Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

C02 H20 S02 N2

To, Po

—–Jnfo-f-uf—–1
1 1 1
SYakıt (y) :

Reaksiyon

_J___1
Odası1
1 1
,1
1
02 :

ı—-+~er

1
1 1
To, Po

To, Po
Şekil 2.2. Yakıtların kimyasal ekserjisinin hesaplanmasında kullanılan T=To ve P=Po şartlarındaki bir fosil yakıtın tersinir, izotermal ve izobarik olarak 02 ile reaksiyonu.
2.5. REFERANS MADDELERİ
Bir madde akışının kimyasal potansiyeli ile çevreninkinin arasındaki farktan o madde akışının iş potansiyelini saptamak için, akışı oluşturan kimyasal elementlerin kimyasal özellikleri çevre için de uygun olarak seçilmiş bazı maddelerin özelliklerini temsil etmelidir. Bu referans maddeleri çevrenin geri kalam ile denge halinde
olmalıdır.
2.6. EKSERJİ KAVRAMININ ÖNEMLİ BOYUTLARI
1) Ekserji, sistem ve çevrenın birarada oluşturduğu kombine sistemden elde edilebilen maksimum teorik iştir. Buradaki sistem, verilen bir durumdan çevre ile denge durumu olan ölü duruma geçer. Ölü durumda kombine sistem enerjiye sahiptir ancak ekserjiye sahip değildir.
1631. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

C02 H20 S02 N2

To, Po

—–Jnfo-f-uf—–1
1 1 1
SYakıt (y) :

Reaksiyon

_J___1
Odası1
1 1
,1
1
02 :

ı—-+~er

1
1 1
To, Po

To, Po
Şekil 2.2. Yakıtların kimyasal ekserjisinin hesaplanmasında kullanılan T=To ve P=Po şartlarındaki bir fosil yakıtın tersinir, izotermal ve izobarik olarak 02 ile reaksiyonu.
2.5. REFERANS MADDELERİ
Bir madde akışının kimyasal potansiyeli ile çevreninkinin arasındaki farktan o madde akışının iş potansiyelini saptamak için, akışı oluşturan kimyasal elementlerin kimyasal özellikleri çevre için de uygun olarak seçilmiş bazı maddelerin özelliklerini temsil etmelidir. Bu referans maddeleri çevrenin geri kalam ile denge halinde
olmalıdır.
2.6. EKSERJİ KAVRAMININ ÖNEMLİ BOYUTLARI
1) Ekserji, sistem ve çevrenın birarada oluşturduğu kombine sistemden elde edilebilen maksimum teorik iştir. Buradaki sistem, verilen bir durumdan çevre ile denge durumu olan ölü duruma geçer. Ölü durumda kombine sistem enerjiye sahiptir ancak ekserjiye sahip değildir.
16

İlgili Kaynaklarsingle.php