Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

2) Sistemin tüm durumları için ekserji, sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür.
3) Değeri sistem durumu ile belirli olduğundan ekserji, ekstensif özelliktir ve burada bahsi geçen çevre daha önceden belirlenmiş olmalıdır. Ekserji, birim kütleye ya da birim mol başına göre yazıldığında intensif özellik olarak temsil edilebilir.
4) Ekserji, sistem durumunun çevresel durumdan uzaklaşma ölçüsüdür. Verilen bir durumdaki T sıcaklığı ile çevrenin To sıcaklığı arasındaki fark büyüdükçe ekserji değeride buna bağlı olarak büyür.
5) Çevreye göre rölatif olarak belirlendiğinden, sistemin kinetik ve potansiyel enerji büyüklüklerinin tamamı ekserji büyüklüğüne katılır.
6) Ekserji, kimyasal ve termomekaniksel ekserjilerin toplamı şeklinde ifade edilir. Termomekaniksel ekserji, fiziksel, kinetik ve potansiyel ekserji şeklinde
sınıflandırılır.
7) Ekserji, sistemler arasında transfer edilebilir ve sistemler içindeki tersinmezlikler yüzünden tahrip edilebilir. Bununla beraber ekserji, bir ekserji dengesi ile
açıklanabilir.
2.7. EKSERJİNİN SANAYİDEKİ KULLANIM ALANLARI
1. Ekserji, bütün olarak kütle ve enerji akışlarının farklı tiplerinin faydalı miktarlarını gösterdiğinden uygun şekilde maliyet hesabı için,
2. Orjinal proses ya da ünitenin ekserji kaybı açısından küçük olanının tespit edilmesi ile daha iyi proses ya da daha iyi tasarım bileşenlerini oluşturmak için bir araç olarak,
1732. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


32. SAYFA ICERIGI

2) Sistemin tüm durumları için ekserji, sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür.
3) Değeri sistem durumu ile belirli olduğundan ekserji, ekstensif özelliktir ve burada bahsi geçen çevre daha önceden belirlenmiş olmalıdır. Ekserji, birim kütleye ya da birim mol başına göre yazıldığında intensif özellik olarak temsil edilebilir.
4) Ekserji, sistem durumunun çevresel durumdan uzaklaşma ölçüsüdür. Verilen bir durumdaki T sıcaklığı ile çevrenin To sıcaklığı arasındaki fark büyüdükçe ekserji değeride buna bağlı olarak büyür.
5) Çevreye göre rölatif olarak belirlendiğinden, sistemin kinetik ve potansiyel enerji büyüklüklerinin tamamı ekserji büyüklüğüne katılır.
6) Ekserji, kimyasal ve termomekaniksel ekserjilerin toplamı şeklinde ifade edilir. Termomekaniksel ekserji, fiziksel, kinetik ve potansiyel ekserji şeklinde
sınıflandırılır.
7) Ekserji, sistemler arasında transfer edilebilir ve sistemler içindeki tersinmezlikler yüzünden tahrip edilebilir. Bununla beraber ekserji, bir ekserji dengesi ile
açıklanabilir.
2.7. EKSERJİNİN SANAYİDEKİ KULLANIM ALANLARI
1. Ekserji, bütün olarak kütle ve enerji akışlarının farklı tiplerinin faydalı miktarlarını gösterdiğinden uygun şekilde maliyet hesabı için,
2. Orjinal proses ya da ünitenin ekserji kaybı açısından küçük olanının tespit edilmesi ile daha iyi proses ya da daha iyi tasarım bileşenlerini oluşturmak için bir araç olarak,
17

İlgili Kaynaklarsingle.php