Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Aynca ekserji değeri, kimyasal ekserji ve termomekaniksel ekserji denilen iki yapının toplamı olarak ifade edilebilir.
3.2. KİMYASAL VE TERMOMEKANİKSEL EKSERJİ
Sınırlandırılmış ölü durumdaki ekserji değeri, başlangıçta (To, Po) şartlarındaki sistem çevre ile kimyasal dengeyi tamamlarken elde edilebilen maksimum teorik iştir. Bu ekserji değerine “Ekim kimyasal ekserji” denir. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sisteme ekserji ifadesi uygulanırsa, aşağıdaki kimyasal ekserji ifadesi elde edilir;
( 3.8a)
U0, Vo, S0; sınırlandırılmış ölü durumdaki sistemin enerji, hacim ve entropisini gösterir. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sisteme iç enerji eşitliği için uygulanıp, kimyasal ekserji için aşağıdaki alternatif ifade de Eşitlik (3.8a)’daki sonuçlar indirgenirse;
( 3.8b)
i o ; sınırlandırılmış ölü durumdaki i maddesinin kimyasal potansiyelidir. Kimyasal ekserji; çevre içindeki mevcut maddelerden sistem üretmek ve sistemi sınırlandırılmış ölü duruma getirmek için gerekli kılınan minimum teorik iş olarak ta
düşünülebilir.
Termomekaniksel ekserji, Eım, sistemin verilen durumdan sınırlandırılmış ölü duruma getirilirken elde edilebilen maksimum teorik iştir. Aşağıdaki alternatif ifadeler sırasıyla Eşitlik (3. 8a) ve (3. 8b), Eşitlik (3. 7)’den çıkartılarak elde edilir.
( 3.9a)
2237. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


37. SAYFA ICERIGI

Aynca ekserji değeri, kimyasal ekserji ve termomekaniksel ekserji denilen iki yapının toplamı olarak ifade edilebilir.
3.2. KİMYASAL VE TERMOMEKANİKSEL EKSERJİ
Sınırlandırılmış ölü durumdaki ekserji değeri, başlangıçta (To, Po) şartlarındaki sistem çevre ile kimyasal dengeyi tamamlarken elde edilebilen maksimum teorik iştir. Bu ekserji değerine “Ekim kimyasal ekserji” denir. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sisteme ekserji ifadesi uygulanırsa, aşağıdaki kimyasal ekserji ifadesi elde edilir;
( 3.8a)
U0, Vo, S0; sınırlandırılmış ölü durumdaki sistemin enerji, hacim ve entropisini gösterir. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sisteme iç enerji eşitliği için uygulanıp, kimyasal ekserji için aşağıdaki alternatif ifade de Eşitlik (3.8a)’daki sonuçlar indirgenirse;
( 3.8b)
i o ; sınırlandırılmış ölü durumdaki i maddesinin kimyasal potansiyelidir. Kimyasal ekserji; çevre içindeki mevcut maddelerden sistem üretmek ve sistemi sınırlandırılmış ölü duruma getirmek için gerekli kılınan minimum teorik iş olarak ta
düşünülebilir.
Termomekaniksel ekserji, Eım, sistemin verilen durumdan sınırlandırılmış ölü duruma getirilirken elde edilebilen maksimum teorik iştir. Aşağıdaki alternatif ifadeler sırasıyla Eşitlik (3. 8a) ve (3. 8b), Eşitlik (3. 7)’den çıkartılarak elde edilir.
( 3.9a)
22

İlgili Kaynaklarsingle.php