Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

( 3.9b)
Pratik olarak ilgilenilen çeşitli özel durumlara karşılık kimyasal ekserji için ifadeler geliştirilebilir. Üç özel durum, aşağıdaki açıklamaları sağlar;
3.2.1. Durum 1. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sistem, ideal bir gaz karışımı içerdiğinde ve herbir bileşeninin de ideal gaz karışımının bir üyesi olarak çevre içinde bulunduğunda, Eşitlik (3.8b)’nin kimyasal potansiyelleri aşağıdaki gibi ifade edilir (Moran ve Shapiro, 1992):
( 3.lOa)

( 3.lOb)

gi Safi maddesinin molar Gibbs Fonksiyonu
Yi Sınırlandırılmış ölü durumda bulunan karışım içindeki i maddesinin mol kesri y ~ Çevredeki karışım içindeki i maddesinin mol kesri

Yukardaki eşitlikler ele alınarak bir mol karışımın kimyasal ekserji ifadesi elde

edilir;

=~im

( 3.11 )

3.2.2. Durum 2: Sistem bileşenleri çevreyi oluşturan maddeler içinde varsa ve sistem bileşenlerinin bir ya da birkaçı çevrede bulunmadığı ancak; çevresel maddelerden oluşturulabildiği zaman, kimyasal ekserji kavramı uygulanır. Çevre içinde mevcut olmayan bir maddenin çevre içindeki kimyasal potansiyeli, çevresel maddelerden o maddenin oluşumunu sağlayan reaksiyona denge şartı uygulanarak türetilir (Ahrents, 1982; Moran, 1989). Bir açıklama şeklinde; (To, P0) ‘daki

2338. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


38. SAYFA ICERIGI

( 3.9b)
Pratik olarak ilgilenilen çeşitli özel durumlara karşılık kimyasal ekserji için ifadeler geliştirilebilir. Üç özel durum, aşağıdaki açıklamaları sağlar;
3.2.1. Durum 1. Sınırlandırılmış ölü durumdaki sistem, ideal bir gaz karışımı içerdiğinde ve herbir bileşeninin de ideal gaz karışımının bir üyesi olarak çevre içinde bulunduğunda, Eşitlik (3.8b)’nin kimyasal potansiyelleri aşağıdaki gibi ifade edilir (Moran ve Shapiro, 1992):
( 3.lOa)

( 3.lOb)

gi Safi maddesinin molar Gibbs Fonksiyonu
Yi Sınırlandırılmış ölü durumda bulunan karışım içindeki i maddesinin mol kesri y ~ Çevredeki karışım içindeki i maddesinin mol kesri

Yukardaki eşitlikler ele alınarak bir mol karışımın kimyasal ekserji ifadesi elde

edilir;

=~im

( 3.11 )

3.2.2. Durum 2: Sistem bileşenleri çevreyi oluşturan maddeler içinde varsa ve sistem bileşenlerinin bir ya da birkaçı çevrede bulunmadığı ancak; çevresel maddelerden oluşturulabildiği zaman, kimyasal ekserji kavramı uygulanır. Çevre içinde mevcut olmayan bir maddenin çevre içindeki kimyasal potansiyeli, çevresel maddelerden o maddenin oluşumunu sağlayan reaksiyona denge şartı uygulanarak türetilir (Ahrents, 1982; Moran, 1989). Bir açıklama şeklinde; (To, P0) ‘daki

23

İlgili Kaynaklarsingle.php