Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

CaHbsaf hidrokarbon ele alalım ve çevre de 02, C02, HıO içermekte fakat, çevre içinde CaHb bulunmamakta olsun. Buna göre Hidrokarbonun oluşum reaksiyonu;
( 3.12)
Denge reaksiyonuna karşılık gelen eşitlik aşağıdaki şekilde yazılır (Moran ve Shapiro, 1992).
( 3.13 )
; : C.Hb ‘nin çevre içindeki kimyasal potansiyelini gösterir. ; için Eşitlik (3. I3)’ün çözülmesi ve sonucun Eşitlik (3.8b)’de yerine konması ile
aşağıdaki eşitlik elde edilir
( 3.14a)
Yakıtın kimyasal potansiyeli, onun molar Gibbs fonksiyonuna eşittir. C02, H20 ve 02 için kimyasal potansiyellerin hesaplanması için Eşitlik (3. 1Ob) kullanılarak, Eşitlik (3.14a) aşağıdaki şekilde yazılabilir:

– r l(y~Ja+b/4
J+ RTo lDj ( ç ) a ( ç ) b/2 L yC02 YH20

( 3.14b)

2439. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

CaHbsaf hidrokarbon ele alalım ve çevre de 02, C02, HıO içermekte fakat, çevre içinde CaHb bulunmamakta olsun. Buna göre Hidrokarbonun oluşum reaksiyonu;
( 3.12)
Denge reaksiyonuna karşılık gelen eşitlik aşağıdaki şekilde yazılır (Moran ve Shapiro, 1992).
( 3.13 )
; : C.Hb ‘nin çevre içindeki kimyasal potansiyelini gösterir. ; için Eşitlik (3. I3)’ün çözülmesi ve sonucun Eşitlik (3.8b)’de yerine konması ile
aşağıdaki eşitlik elde edilir
( 3.14a)
Yakıtın kimyasal potansiyeli, onun molar Gibbs fonksiyonuna eşittir. C02, H20 ve 02 için kimyasal potansiyellerin hesaplanması için Eşitlik (3. 1Ob) kullanılarak, Eşitlik (3.14a) aşağıdaki şekilde yazılabilir:

– r l(y~Ja+b/4
J+ RTo lDj ( ç ) a ( ç ) b/2 L yC02 YH20

( 3.14b)

24

İlgili Kaynaklarsingle.php